Evelien Ribbens (links), Rosemarie Pielage (midden) en Roeli Olthof zijn het eens: 'Niet bezuinigen op welzijn'.
Evelien Ribbens (links), Rosemarie Pielage (midden) en Roeli Olthof zijn het eens: 'Niet bezuinigen op welzijn'.

Liever niet bezuinigen

Politiek

Met de oproep dat vrijwilligerswerk niet gratis is, proberen Stichting Mens De Bilt, Handjehelpen en het Meldpunt Vrijwilligerswerk duidelijk te maken, dat een korting van 7% op de subsidies voor welzijn niet gewenst is.

door Henk van de Bunt

'De door het College gewenste participatiemaatschappij is op deze manier minder goed vorm te geven', zo verwoorden deze professionals. 'Let wel', zo wordt gesteld, 'de subsidie op welzijn wordt besteed aan de meest kwetsbare mensen in de (Biltse) samenleving en stelt in veel gevallen het gebruik van professionele en veel duurdere zorg uit'.

Kadernota
Het College van B&W heeft een Kadernota opgesteld, waarin het voornemen om drie grote projecten op te pakken: Het Nieuwe Lyceum, De Vierstee en Zwembad Brandenburg. Om hiervoor geld vrij te maken stelt het college voor om een generieke korting van 7% door te voeren op subsidies voor sport, cultuur en welzijn, naast o.a. een bezuiniging op de bedrijfsvoering van de gemeente.

Meldpunt
Roeli Olthof van het Meldpunt: 'Wij werken met 40 vrijwilligers; de belangrijkste taak is het vervoer van inwoners uit de gemeente De Bilt. Wij zijn iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar en bieden 2100 keer per jaar hulp'. Het Meldpunt ontvangt van de gemeente een subsidie van 6.000 euro per jaar. Daarvan wordt de huur betaald voor een bureau in de Bibliotheek, telefoon en internet, autoverzekering en een jaarlijks uitstapje met alle vrijwilligers.

Boeien
Rosemarie Pielage is al even duidelijk. 'Vrijwilligerswerk is niet gratis. Handjehelpen ondersteunt door hulpvragers te koppelen aan mensen die hun maatschappelijke betrokkenheid om willen zetten in daden'. Om goede matches te kunnen maken wordt er door Handjehelpen veel werk verzet: 'Het vinden en binden van vrijwilligers vraagt wat van ons, want we willen ze ook voor langere tijd boeien, begeleiden en trainen. Daarnaast krijgen zij een vergoeding voor gemaakte onkosten. Wij krijgen hiervoor een subsidie van de gemeente en daarmee helpen wij in de gemeente De Bilt jaarlijks ongeveer 50 volwassenen en gezinnen. Wij vinden het jammer dat men geen tijd heeft om inzichtelijk te maken, hoeveel geld de gemeente De Bilt bespaart door Handjehelpen (niet-gekorte) subsidie te geven. 'Het zou mooi zijn als iemand daar eens een onderzoek naar zou doen. Dit betreft dan niet alleen ons maar de gehele welzijnssector, want samen vangen wij veel op.'

Mens De Bilt
Directeur Evelien Ribbens van Mens De Bilt: 'Mens De Bilt houdt zich bezig met maatschappelijke ondersteuning in de gemeente. Wij zijn actief in het brede veld van ontmoeting, vrijwilligerswerk en mantelzorg en voeren de taken, die voortkomen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit in opdracht van de gemeente. De bezuiniging van 7% op de subsidie aan Mens betekent een korting van 130.000 euro op jaarbasis. Dat is veel. Zeker als men daarbij bedenkt, dat, de effecten van de bezuinigingen door het Rijk nu nog niet zichtbaar zijn. Wanneer de bezuiniging doorgezet wordt kunnen we met minder geld niet hetzelfde blijven doen. De gemeente moet dan maar aangeven van niet meer van belang is.

Gemeenteraad
Op donderdag 18 juni zal de gemeenteraad een beslissing moeten nemen over de Kadernota en daarmee of de bezuiniging van 7% op de subsidies doorgevoerd zal worden. Alle drie de dames kunnen veel voorbeelden aandragen, waarom dit geen verstandige keuze zou zijn. Evelien Ribbens: 'Wij gaan niet over die keuze, die moet de gemeenteraad zelf letterlijk en figuurlijk zelf nemen, maar wij hopen dat er andere mogelijkheden zijn dan het generiek korten en zeker niet op welzijn'.