Anne Brommersma en Carla Wijers (r).
Anne Brommersma en Carla Wijers (r).

'Duurzaamheid doen we met zijn allen'

Politiek

GroenLinks organiseert op maandagavond 15 juni een thema-avond over circulaire economie, met als gastspreker Arthur ten Wolde, gepromoveerd natuurkundige en deskundige op het terrein van circulaire economie.

door Henk van de Bunt

Een circulaire economie kenmerkt zich door het hergebruik van producten. Bij een circulaire economie staan de begrippen Reduce, Re-use en Recycle centraal. Waarde-vernietiging, behorend bij een lineaire economie, wordt hiermee voorkomen. Door producten anders te ontwerpen worden minder grondstoffen gebruikt en kunnen producten beter worden gerecycled. Bedrijven werken op deze manier mee aan afvalbesparing en realiseren zo materiaal- en kostenbesparingen. In het Duurzaamheidprogramma Gemeente De Bilt 2015-2018, wordt een tweetal pijlers voor het duurzaamheidbeleid gedefinieerd: het streven naar energieneutraliteit en het stimuleren van een circulaire economie. Alle reden voor een gesprek met wethouder Anne Brommersma (Duurzaamheid) en GroenLinks-voorzitter Carla Wijers:

Duurzaamheid
Carla Wijers: 'Waarom circulaire economie als één van de speerpunten in de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda?' Anne Brommersma: 'Met de beperkte middelen en tijd die we hebben, is prioriteiten stellen belangrijk. People, planet en profit zijn natuurlijk alle drie belangrijk in een duurzaamheidsbeleid. Ik koos er voor om de komende jaren vooral te focussen op het planet-deel. Daar is voor De Bilt nog een heleboel te doen. Energieneutraliteit komt dan natuurlijk meteen in beeld. Op dit terrein gebeurt ook al het een en ander. Circulaire economie is als term minder bekend in De Bilt, maar erg belangrijk als het over het behoud van onze planeet gaat. Afvalscheiding valt er onder. Circulair gedacht moeten we het trouwens niet meer over afval hebben, maar over grondstoffen. Alles wat wij in onze kliko's gooien, zou hergebruikt kunnen worden voor nieuwe dingen'.

Repair
Carla Wijers benadrukt dat het belangrijk is om anders te kijken naar producten.'In de discussies gaat het over hergebruik van onderdelen van producten of het produceren van producten die biologisch afbreekbaar zijn. Cradle to Cradle producten in plaats van Cradle to Grave. Wat minstens zo belangrijk is, zijn totaal andere concepten, zoals het leasen van spijkerbroeken en het kopen van lichturen in plaats van lampen. Er gebeuren al veel mooie dingen bij innovatieve bedrijven. De houding van burgers is erg belangrijk. Duurzaamheid kun je niet van boven opleggen. De noodzaak voelen om het anders te doen, is erg belangrijk voor het slagen van dit soort initiatieven.' Anne Brommersma vult aan: 'Duurzaamheid is een thema, dat we met zijn allen doen. We hebben een Repair café, een mooi voorbeeld van circulaire economie; dat is een bewonersinitiatief. Hetzelfde geldt voor de fair-trade werkgroep. De gemeente heeft daar geen bemoeienis mee gehad. Een taak van de gemeente is om bewoners te stimuleren én hen te faciliteren in het goed scheiden van hun afval. En ik wil ook graag - en dat hebben we ook in ons beleid opgenomen -, dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft in de ontwikkeling naar een 'zero waste' gemeente. Zero waste is een filosofie, die het hergebruik van producten aanmoedigt. Het zou mooi zijn als steeds meer organisaties vanuit de circulaire gedachte gaan (samen-)werken: steeds minder afval, een langere gebruiksduur van producten en steeds meer hergebruik'.

Ambities
Voor het afdelingsbestuur GroenLinks De Bilt is duurzaamheid een topprioriteit. Carla Wijers: 'Door het organiseren van bijeenkomsten willen we de uitwisseling van kennis, van innovatieve ideeën en van nieuwe initiatieven stimuleren. Met als doel een zero waste samenleving.' Anne Brommersma: 'Ik wil realiseren dat de gemeente De Bilt een no waste organisatie wordt. Dat betekent dat het College en de ambtenaren het goede voorbeeld geven: geen restafval meer. En het zou mooi zijn als ook andere organisaties, zoals scholen of bedrijven, dat gaan doen. Daarnaast wil ik dat het percentage afval dat gescheiden wordt in ieder geval van de huidige 61% naar 75% gaat. Dat zijn ambities van nu. De ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid gaan snel. Ik weet zeker dat als we dit gesprek over 2 jaar nog een keer hebben, de doelstellingen hoger zullen liggen'.

Meer weten over circulaire economie en concrete stappen in De Bilt op weg naar een duurzame toekomst? Ga dan op 15 juni om 20.00 uur naar de thema-avond over circulaire economie in het H.F. Witte Centrum De Bilt. (zie ook: www.debilt.groenlinks.nl)