De (op-)nieuw geüniformeerde boa’s
De (op-)nieuw geüniformeerde boa’s

Nieuwe uniformen boa's

Politie

Vanaf nu dragen de drie buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente De Bilt een nieuw uniform. Met de nieuwe uniformen zijn de boa's beter herkenbaar op straat. Het nieuwe uniform is een landelijk initiatief van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.

'De boa's doen belangrijk werk in onze dorpen. Ze zijn de oren en ogen van de wijk, hebben opsporingsbevoegdheden en handhaven op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Denk bijvoorbeeld ook aan het bemiddelen bij burengeschillen, de handhaving van de Drank- en Horecawet en het optreden bij overlast. Onze boa's leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de (sociale) veiligheid en de leefbaarheid in onze dorpen en wijken, in nauwe samenwerking met de politie', aldus burgemeester Arjen Gerritsen.

!