Groeten uit het Thomashuis.
Groeten uit het Thomashuis.

Kantoorunit als ‘ontmoetingsplek’ voor Thomashuis

Human Interest

De tien bewoners met een verstandelijke en lichamelijke beperking van het Thomashuis Maartensdijk mogen al twee weken geen bezoek meer ontvangen en ook niet zelf ergens op bezoek gaan. Dat is moeilijk te begrijpen voor ze: geen ouders, broers en zussen zien, niet naar dagbesteding, sportclubjes en de Kroeg. 

door Marijke Drieenhuizen

Vooral het bezoek van en aan de ouders wordt zeer gemist. Om die pijn enigszins te verlichten heeft het zorgechtpaar Dennis en Nathalie van Middelkoop een kantoorunit geplaatst waar bewoners, binnen de richtlijnen van het RIVM, hun ouders kunnen ontmoeten. Er geldt een ‘Nee, tenzij’ regel: als een bewoners het even echt niet meer trekt kan een ouder hier zijn of haar kind ontmoeten. Hen even echt zien en met ze praten zal hen dan helpen om het daarna weer vol te houden. 

Boodschap

De boodschap van Mark Rutte en Hugo de Jonge kwam aan bij de bewoners. Ze waren er al op voorbereid maar toch was het een teleurstelling. In ieder geval tot en met 28 april niet iets buiten het Thomashuis doen en geen bezoek ontvangen. Een harde en pijnlijke boodschap voor de bewoners die weliswaar in het Thomashuis wonen maar die allen een goede en intensieve band hebben met hun ouders en broers en zussen. De kantoorunit moet de druk van de ketel halen. 

Echt zien en spreken

In het Thomashuis wordt heel wat afgebeld en gevideobeld. Het is mooi dat het kan maar het is niet echt een oplossing voor velen van hen. Ouders echt even zien en spreken is misschien soms wel noodzakelijk. Dennis van Middelkoop: ‘Vanuit het oogpunt dat gezondheid niet alleen afwezigheid van ziekte als koorts en hoesten is, willen we (binnen de RIVM richtlijnen) ook voor de psychosociale gezondheid van onze bewoners en ouders zorgen. Door het plaatsen van een kantoorunit naast ons Thomashuis kan een bewoner een ouder ontvangen zonder dat de ouder in het Thomashuis hoeft te komen. Op deze manier vindt toch de zo belangrijke ontmoeting tussen ouders en hun kinderen plaats. Hierdoor voorkomen we dat een bewoner teveel stress en verdriet heeft waardoor andere gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Ons motto is: Als de ene deur dicht moet, zetten we een andere deur open. Wij denken hierbij invulling te geven aan een zeer belangrijk gezondheidsaspect van onze bewoners en hun ouders in deze moeilijke tijd’. 

Intensief

Nathalie van Middelkoop: ‘Al met al was het weer een intensieve week, hier en daar loopt soms de spanning of het gemis van ouders op. Doordat we de bezetting ruim houden hopen we zoveel en zo snel mogelijk de nog kleine signalen op te vangen zodat we er op in kunnen spelen voordat het gaat stapelen. Praten, praten, praten, afleiden, relativeren, bemoedigende blikken, persoonlijke aandacht, 1 op 1 momenten, rustmomenten, even een andere ruimte aanbieden, passende activiteiten zoeken en aanbieden etc. zo hopen we iedereen te 'zien' en door de moeilijke momenten heen te helpen’. De kantoorunit gaat uitkomst bieden, ook al moeten de bewoners de 1,5 meter richtlijn volgen en mogen ze hun ouders niet aanraken. ‘Echt zien en echt spreken zal gaan helpen om door deze vervelende periode te komen’. Behalve als ontmoetingsplek zal de kantoorunit ook gebruikt worden als extra ruimte om even apart met een bewoner of met een klein groepje iets te doen’.

Passende activiteiten

Het is veel extra regelwerk voor het zorgechtpaar. Vorige week waren ze bijvoorbeeld nog blij met de tijdelijk overgenomen activiteitenbegeleidster, tot ze vertelde dat ze dat ze benaderd was door de instelling waar zij invalwerk doet om daar te komen werken vanwege de hoge uitval van personeel en dat zij heeft besloten om daar te gaan werken deze periode. Dennis van Middelkoop: ‘Dat was even slikken. Maar gelukkig hebben wij hier in het Thomashuis twee ontzettend lieve en heel goede stagiaires, Luc en Gerjanneke, die we meteen gevraagd hebben om in dienst te komen op basis van 0 uren contract zodat we een goede bezetting blijven houden en zij hebben daar positief op gereageerd. Iedereen blij’. 

Passende activiteiten worden voor elke bewoner gezocht en gevonden. Nathalie van Middelkoop: ‘David wil graag sjoelen en doet dat nu lekker buiten, we hebben hout gekregen en proberen nu met een paar bewoners vogelhuisjes te maken, anderen helpen met koken of de huishoudelijke klussen. Gelukkig krijgen de bewoners af en toe een kaartje van familie en werk. Daar zijn ze erg blij mee’.