Logo vierklank.nl
Als het goed is bloeit de speciale bevrijdingstulp Freedom Flame wel volop in mei.
Als het goed is bloeit de speciale bevrijdingstulp Freedom Flame wel volop in mei. (Foto: Maveridge.com)

Vieringen en herdenkingen in april en mei

  Human Interest

De komende feesten, vieringen en herdenkingen in de gemeente De Bilt zijn afgelast, verplaatst of vinden in aangepaste vorm plaats. Dit is het gevolg van de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd in de bestrijding van het coronavirus. Dit treft vooral het uitreiken van de Koninklijke onderscheidingen (‘lintjesregen’), Koningsdag, Dodenherdenking, de Viering van de Bevrijding en een aantal activiteiten die in het teken staan van 75 jaar Vrijheid.

Ook al zouden de maatregelen de komende tijd worden versoepeld of ingetrokken, dan zou er onvoldoende voorbereidingstijd zijn. Burgemeester Sjoerd Potters roept de inwoners van de gemeente op om deze bijzondere besluiten na te leven: ‘Juist op de verjaardag van onze Koning en wanneer wij stil staan bij de mensen, die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven en de feestelijke viering van de bevrijding, voelen wij ons sterk met elkaar verbonden. En juist nu in deze tijd hebben wij behoefte aan die gezamenlijkheid. Maar iedereen zal begrijpen dat onze gezondheid leidend moet zijn, met speciale aandacht voor de veteranen en al die mensen die de verschrikkingen van de oorlog hebben meegemaakt en net als alle ouderen extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus.’

Gezamenlijke kerkviering

De gezamenlijke viering met als thema Geef vrijheid een stem!, van de Woudkapel, de Centrumkerk, de Maria Christinakerk en de Geloofsgemeenschap OLV in Bilthoven en Den Dolder, is verplaatst naar zondagmiddag 27 september. Deze activiteit stond gepland voor zondag 15 maart.

Op 16 april zou een bus met schoolkinderen een reis langs plekken in onze provincie maken, die een rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Deze educatieve reis onder de naam Vrijheidsexpress is afgelast en vindt mogelijk volgend jaar alsnog plaats.

‘Lintjesregen’

De daadwerkelijke uitreiking van de versierselen die horen bij de toekenning van de Koninklijke onderscheidingen, vindt niet plaats op 24 april zoals we dat jaarlijks gewend zijn. De namen van de gedecoreerden zullen, net als in andere jaren, in een speciale editie van de Staatscourant op 24 april om 13.00 uur worden gepubliceerd. Burgemeester Potters zal de gedecoreerden die dag vóór 13.00 uur telefonisch laten weten, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Er zal gezocht worden naar één moment later dit jaar waarop de uitreikingen zullen plaatsvinden.

Koningsdag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt heeft besloten om dit jaar geen Koningsdag te vieren. Ook de diverse Oranjeverenigingen en organiserende comités in deze gemeente hebben hun activiteiten afgelast of verplaatst. In Westbroek zijn de feestelijkheden verplaatst naar 31 augustus en in Hollandsche Rading komt op een nader te bepalen datum een zomerfeest.

Dodenherdenking

De Dodenherdenking op 4 mei gaat in besloten en aangepaste vorm door. Na het taptoesignaal en twee minuten stilte om 20.00 uur zullen burgemeester Sjoerd Potters en zijn echtgenoot een krans leggen bij het monument voor Jagtlust. Ook een lid van het voormalig verzet zal een krans leggen. De vooraf opgenomen toespraak van de burgemeester zal aansluitend vanaf 20.05 uur via digitale media beschikbaar gesteld worden. Bij deze plechtigheid kan verder niemand aanwezig zijn.

Bevrijdingsvuur

Het lopend in estafettevorm ophalen van het Bevrijdingsvuur in Wageningen in de nacht van 4 op 5 mei gaat niet door en vindt in 2021 weer plaats. Het Vrijheidsontbijt op het gemeentehuis op 5 mei, waarna de genodigden uit onze zes dorpen in gesprek zouden gaan met scholieren over de Tweede Wereldoorlog, is afgelast en verplaatst naar 5 mei 2021.

Fototentoonstellingen

De pop-up tentoonstelling ‘WOII in 100 foto’s’ is tot nader order uitgesteld. De bekendmaking van de honderd foto’s zal in de week voorafgaand aan 4 en 5 mei gebeuren in een uitzending op de nationale televisie. Vanaf dat moment zal er ook het fotoboek ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’ beschikbaar zijn. De instellingen die in de komende periode onderdak zouden bieden aan de tentoonstelling ‘Oorlog in de provincie – de Utrechtse 50 foto’s’ hebben omwille van de maatregelen en restricties de deuren tot nader order gesloten. Op RTV Utrecht zal in de komende periode aandacht zijn voor de Utrechtse 50 foto’s in de programma’s ‘WOII in foto’s’ en ‘Tijd van Toen’.

Online

Ook de Historische Vereniging Maartensdijk en het Online Museum De Bilt besteden op hun websites aandacht aan 75 jaar Vrijheid. 

In 2019 en 2020 herdenkt en viert de gemeente De Bilt 75 Jaar Vrijheid in onze gemeente. Ondanks de afgelastingen eren we hen die hun leven voor onze vrijheid gegeven hebben, erkennen we met respect het leed dat velen geleden hebben, en vieren we dat we al zo lang in vrijheid leven. Wij doen dat vanuit het diepgevoelde besef, dat wereldwijd velen ook nu nog onder het juk van tirannie leven. Wij voelen ons verplicht om onze vrijheid samen te koesteren en door te geven aan nieuwe generaties.

De gemeente De Bilt had aan deze bijzondere lustrumviering lokaal vorm willen geven door met enkele bijzondere evenementen, vieringen en particuliere lokale initiatieven aan te sluiten op het nationale programma; op een manier die nieuwe tradities stimuleert, passend bij de tijd en de nieuwe generatie. Met elkaar zullen we de verhalen over oorlog en vrijheid blijven vertellen en de dialoog over deze thema’s stimuleren met de hoeders van de toekomstige vrede: de jeugd. Want elke dag worden wij ermee geconfronteerd, dat vrijheid een grote maar kwetsbare waarde in ons leven is; dat in stand houden vraagt inzet van iedereen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op:

www.debilt.nl/75jaarvrijheid

www.4en5mei.nl/75-jaar-vrijheid

www.historischeverenigingmaartensdijk.nl

https://onlinemuseumdebilt.nl/ 

Meer berichten