Burgemeester Sjoerd Potters complimenteert de vele professionals die Nederland en De Bilt draaiende houden.
Burgemeester Sjoerd Potters complimenteert de vele professionals die Nederland en De Bilt draaiende houden.

Burgemeester Sjoerd Potters over maatregelen coronavirus

Human Interest

‘Ik ben echt onder de indruk van het enorme organiserend vermogen van onze gemeente. Eigenlijk iedereen zette meteen de schouders eronder om de maatregelen die om vijf uur ‘s middags werden afgekondigd meteen om te zetten in hele goede acties om te zorgen dat we de klus met zijn allen gaan klaren’, aldus de burgemeester.

door Guus Geebel

‘De aanvullende maatregelen die het kabinet op 15 maart bekend maakte om het coronavirus te bestrijden vragen heel veel van ons. Het betekent heel wat voor de mensen persoonlijk, voor hun inkomen en hoe het er de komende weken uit komt te zien. Dat maakt echt wel indruk. De gemeente heeft veertien scholen voor primair onderwijs en vier voor voortgezet onderwijs die nu gesloten zijn. Ook de kinderopvang, eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Het raakt ook de geloofgemeenschappen, bruiloften en partijen, maar ook uitvaarten en dat is heel ingrijpend voor veel mensen.’ De maatregelen om verdere verspreiding van het COVID-19-virus zoveel mogelijk te voorkomen gelden voorlopig tot en met maandag 6 april. 

Warm gevoel

De burgemeester roept inwoners op om extra te kijken naar die wat oudere mevrouw of mijnheer die niet in staat is geweest om boodschappen te doen. ‘Doe die dan eventueel voor hen en zet dan de boodschappen even voor de deur. Pleeg een telefoontje met mensen die eenzaam zijn. Dat zijn dingen waardoor we toch door deze crisis heen kunnen komen. Je ziet dat overal in de gemeente ontstaan en dat is fantastisch. Wat indruk op mij maakt is dat de maatregelen die worden aangekondigd nagenoeg zonder enige problemen worden opgevolgd. Na de maatregel dat zondag 15 maart om zes uur alles dicht moest zijn hebben we een rondje door de gemeente gereden en dan zie je dat om acht uur alles keurig dicht was en ze zich aan de maatregel houden. Dat doen we allemaal omdat we willen voorkomen dat het virus zich over de hele bevolking verspreidt. Iedereen volgt de maatregelen goed op en kijkt wat hij of zij kan bijdragen. Daar krijg je als burgemeester een warm gevoel bij.’

Hamsteren

‘Ik zie dat bewoners in de gemeente De Bilt zich goed gedragen. Ik begrijp dat mensen het gevoel hebben ik wil er nu niet naast pakken, maar hamsteren is niet nodig. Het vervelende daarvan is dat mensen die in de crisisorganisatie zitten of in de kinderopvang soms dubbele diensten moeten draaien, daarna in een supermarkt niet meer vinden wat ze nodig hebben. Er is meer dan genoeg en we kunnen de winkels blijven bevoorraden.’ De burgemeester vraagt nadrukkelijk om de winkels niet meteen leeg te halen. Dat is het enige niet goede wat ik heb gezien, maar voor de rest zag ik alleen positieve dingen. Mensen die elkaar spontaan willen helpen en aanbieden dat ze boodschappen voor anderen willen doen, maar ook burgemeesters die elkaar helpen Wat dat betreft doen we het hartstikke goed. We zien heel veel veerkracht in onze samenleving om de crisis te boven te komen.’

Adviezen

De burgemeester verwijst mensen die vragen hebben naar de RIVM, GGD en de website van de gemeente, www.debilt.nl waar de actuele informatie op staat. ‘We maken met elkaar een bijzondere periode door die impact heeft op het leven van iedereen. Ik zie gelukkig dat veel van onze inwoners de verantwoordelijkheid voor elkaar serieus nemen en daar op een goede manier mee omgaan. Hoe ingrijpend alle maatregelen ook zijn, ik doe een dringend beroep op iedereen om zich hieraan te houden. Tegelijkertijd blijft er ook veel wel mogelijk. Zolang u geen verkoudheidsklachten, zoals hoesten, niezen of koorts heeft, kunt u die dingen blijven doen die passen binnen de richtlijnen. Als we ons allemaal houden aan de adviezen is het effect het grootst.’ Het college van B en W heeft een crisisorganisatie opgezet waar vragen uit onze gemeente over onder meer scholen, sportverenigingen, hulpverlening of hoe we me de ophaaldienst omgaan worden beantwoord. Daar zijn we nu heel druk mee bezig. Alle primaire processen als paspoorten en rijbewijzen moeten allemaal doorlopen. Met de gemeenteraad is afgesproken misschien eind van de maand nog een raadsvergadering te houden, maar dat kan nog veranderen. We beperken ons tot wat hoogst noodzakelijk is om contact zoveel mogelijk te vermijden, maar belangrijke dingen wel door te laten gaan. RIVM is gevestigd in Bilthoven en daar heeft de gemeente goed contact mee.’ 

Testen

‘Er zijn veertien besmette personen in De Bilt getest door de GGD. Er is afgesproken dat alleen getest wordt bij mensen die kwetsbaar zijn. Mensen met milde klachten testen we niet meer. Die krijgen wel de opdracht thuis te blijven om uit te zieken.’ De burgemeesters van de veiligheidsregio Utrecht hebben besloten om de voorzitter, de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, extra bevoegdheden te geven. Hij kan in de hele regio optreden om de verspreiding en de effecten van het coronavirus tegen te gaan. Op dit moment worden de maatregelen goed opgevolgd en hoeven we niet echt te handhaven.’ De burgemeester is ook vol lof over ondernemers van door sluiting getroffen bedrijven die producten, die nu niet kunnen worden gebruikt, aan de voedselbank hebben gegeven. 

Helden

De burgemeester wil alle mensen complimenteren die heel hard werken in de vele kritieke beroepen om Nederland en ook De Bilt draaiende te houden. ‘Zij maken daarvoor veel uren en werken er met heel hun hart voor. We mogen blij zijn met zoveel professionals die dat dag in dag uit willen doen. Ik wil ze namens de Biltse bevolking een compliment geven. Dank zij deze helden kunnen we onze samenleving draaiende houden.’ Tegen alle kinderen in De Bilt die nu thuis zitten wil hij zeggen: ‘Je ziet nu vast dat veel ouders die moeten werken door deze situatie stress hebben. Ze doen dat om een goede toekomst voor de kinderen te hebben en te houden. Toon begrip voor ouders die het een beetje lastig hebben. Jullie kunnen niet naar school maar zorg ervoor dat het thuis een beetje gezellig blijft.’


Hieronder vindt u het Coronavirus in het kort en waar u op moet letten:

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
Er is geen noodzaak tot hamsteren. De Jumbo houdt de schappen goed gevuld.