Logo vierklank.nl
Inwoners zijn blij met het feit dat er geen gelede bus meer in de wijk rijdt, maar liever nog willen ze een vrij-liggend fietspad langs de Jan Steenlaan.
Inwoners zijn blij met het feit dat er geen gelede bus meer in de wijk rijdt, maar liever nog willen ze een vrij-liggend fietspad langs de Jan Steenlaan. (Foto: Henk van de Bunt)

De Leijen wil wel van het gas af

  Human Interest

‘Natuurlijk willen we wel van het gas af.’ Dat is wat een wijkteam van PvdA De Bilt steevast aan de deur hoorde in de Vlinderbuurt in de wijk De Leijen. De inwoners van zowel koop- als huurhuizen willen wel, graag zelfs. Maar dan alleen als er een goed en betaalbaar alternatief is. En hoe dan?

De vraag over de gasloze wijk was één van de vragen die het wijkteam van de PvdA in De Leijen aan de deur stelde. In de duurzaamheidsagenda 2019 van gemeente De Bilt stond De Leijen nog prominent op nummer één om als eerste van het gas af te gaan. In de duurzaamheidsagenda voor 2020 is echter voorrang gegeven aan Brandenburg. De Leijen is daarbij nog steeds wel hoog op de lijst gebleven om van het aardgas afgekoppeld te worden. Het is opvallend dat vrijwel alle inwoners die het wijkteam sprak, zeker wel van het aardgas af willen, de grote vragen daarbij: hoe dan, wat komt er voor in de plaats en wie gaat dat betalen?

Verstoken

Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter van PvdA: ‘Dat we moeten ophouden met het verstoken van de aarde en daarnaast solidair moeten zijn met de Groningers staat voor ons als een paal boven water. PvdA De Bilt ziet een grote rol voor de gemeente om inwoners te informeren over de plannen per wijk. Het is belangrijk om samen met Beng en andere partners een masterplan per wijk te ontwikkelen zodat inwoners eindelijk weten waar ze aan toe zijn en wie de rekening gaat betalen’.

Fijn wonen in De Leijen

Het blijkt dat inwoners over het algemeen fijn wonen in deze groene wijk. Wel zijn er nog steeds klachten over de ondergrondse afvalcontainers vlakbij de Plus. Hier staat vaak veel afval naast. Ook hoort het wijkteam in twee straten klachten over de riolering. Inwoners hebben last van overstroming in hun toilet, een klacht die al jaren bestaat, men sluit bijvoorbeeld zelf het toilet af bij afwezigheid om schade te voorkomen. Binnenkort staat het gemeentelijke rioleringsplan op de raadsagenda. ‘De riolering in De Leijen is een belangrijk punt om in te brengen’, aldus Krischan Hagedoorn.

Wat ook veel gehoord wordt is dat de speelplaatsen te ver weg en gedateerd zijn. Gelukkig start de gemeente met nieuw speeltuinbeleid, ook in De Leijen. Inwoners kunnen meewerken aan het ontwerp en de uitvoering. Ook geven inwoners aan de deur aan dat er niets te doen is voor jongeren, het zou mooi zijn als er een plek in onze gemeente komt waar jongeren terecht kunnen.

Zorgen om het verkeer

Het verkeer is een punt van zorg. Inwoners zijn zeker blij met de tunnel en het feit dat er geen gelede bus meer in de wijk rijdt, maar liever nog willen ze een vrij-liggend fietspad langs de Jan Steenlaan en een normale busverbinding met het station. Daarnaast hoort het wijkteam erg veel over de wooncrisis aan de deur. Jongeren wonen noodgedwongen bij hun ouders, ouderen verhuizen niet naar een kleinere woning omdat dat vaak veel duurder is. Iedereen wil meer woningen voor starters en ouderen en dan niet door bossen te kappen of al het wijkgroen vol te bouwen, maar het liefst gewoon op een weiland, bijvoorbeeld de Schapenwei.

Groen

Over de inrichting van de wijk krijgt het PvdA wijkteam te horen dat het openbaar groen beter bijgehouden kan worden en dat de straatverlichting tekort schiet. Ook over de toegankelijkheid van de wijk zijn klachten, ouderen en mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten kunnen niet overal gaan en staan waar ze willen. Krischan Hagedoorn hierover: ‘PvdA De Bilt zal aandringen op het nu echt uitvoeren van de wijkschouwen met bewoners en raadsleden die in het coalitieakkoord zijn beloofd. Je moet als gemeente, net als PvdA De Bilt doet, regelmatig wijken bezoeken om te kijken hoe het er gaat, met bewoners te overleggen en zaken te verbeteren’.         

(Geert Slot)

Meer berichten