Logo vierklank.nl
Geen gratis Wifi in Centrum Bilthoven.
Geen gratis Wifi in Centrum Bilthoven. (Foto: GroenLinks-Vermast Fotografie)

Geen gratis WiFi in Centrum Bilthoven

  Human Interest

In antwoord op daarop betrekking hebbende vragen van de Raadscommissie Openbare Ruimte had het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt al aangegeven de realisatie van gratis WiFi in overweging te willen nemen indien de ondernemers zouden bijdragen in de kosten voor het beheer en onderhoud van de voorziening. Het College informeert nu verder als volgt:

’Met uitzondering van de winkeliersvereniging Centrum Bilthoven, hadden de winkeliersverenigingen al geen interesse in openbare Wifi getoond. De winkeliersvereniging Centrum Bilthoven had gemeld dat het onderwerp eigenlijk niet speelt omdat veel ondernemers en winkeliers in het centrum beschikken over een eigen vrij toegankelijk WiFi-netwerk. Daarnaast maken veel bezoekers gebruik van het mobiele netwerk. Niettemin wenste de winkeliersvereniging Centrum Bilthoven, alvorens zij een weloverwogen beslissing zou nemen, helderheid over de financiële consequenties van haar bijdrage. Wij hebben daarom een indicatie van de kosten voor het beheer en onderhoud opgevraagd en aan de winkeliersvereniging voorgelegd. De winkeliersvereniging Centrum Bilthoven heeft vervolgens aangegeven, dat ook zij geen interesse heeft in gratis WiFi.

Nu geen enkele winkeliersvereniging in onze gemeente interesse heeft voor gratis WiFi met een bijdrage in de kosten van onderhoud en beheer, hebben wij besloten geen verder initiatief te nemen voor het realiseren van gratis WiFi in onze gemeente en daarom af te zien van het aanvragen van een Europese subsidie’.

HvdB

Meer berichten