Logo vierklank.nl
Het rapport geeft een goed inzicht over o.a. de laad- en losplek op de Looydijk, ter hoogte van de Hema.
Het rapport geeft een goed inzicht over o.a. de laad- en losplek op de Looydijk, ter hoogte van de Hema.

Gevolgen verbouwen zonder vergunning

  Human Interest

Zaterdag 6 mei 2017 kregen bewoners van de Herenweg in De Bilt een brief van de Biltse Albert Heijn (AH). Volgens de supermarkt was de verbreding van de uitrit aan de Herenwegzijde aanstaande. Deze uitrit zou tevens dienst doen als inrit. Uit vragen van omwonenden bleek dat de AH geen vergunning had aangevraagd voor de verbreding van deze uitrit en op eigen houtje de openbare weg wilde wijzigen.

door Walter Eijndhoven

Veel bewoners fronsten hierbij hun wenkbrauwen, temeer daar in het verleden de belofte was gedaan dat de uitrit smal zou blijven. 'Eind mei 2017 werd de Biltse gemeenteraad op de hoogte gesteld van de illegaal aangelegde uitrit. In het verslag van de Raadscommissie voor Openbare Ruimte had men al geconstateerd dat de uitrit was verbreed', vertelt een omwonende oud-medewerker van de politie: 'De Commissie nam contact op met AH voor overleg. Dit leidde uiteindelijk tot de aanvraag voor een vergunning. In oktober 2017 vraagt AH de vergunning aan en in december verkreeg zij toestemming vanuit gemeente De Bilt'.

Bezwaar

Omwonenden waren het niet eens met de beslissing een vergunning te verlenen en tekenden bezwaar aan. Tijdens het gesprek met de onafhankelijke bezwaarcommissie lieten men weten, dat er een onveilige verkeerssituatie zou ontstaan en overhandigden de bewoners een petitie waarin alle belanghebbenden, bewoners/ bedrijven aan de Herenweg en twee bedrijven aan de Hessenweg, hun verontrusting uitspraken. Bij deze verzochten zij de gemeente de vergunning weer in te trekken.

Leidingen

In april 2018 vroeg Forza De Bilt of de uitrit bij AH correct wordt aangelegd, teneinde de verkeersveiligheid te bevorderen. 'Het antwoord van de wethouder luidde, dat door ligging van kabels en leidingen het niet goed mogelijk is het trottoir in het straatwerk door te trekken over de uitweg', laat de oud-politiemedewerker weten. 'Het kan namelijk niet goed worden gefundeerd en wordt kapotgereden'. Omwonenden waren het hiermee niet eens. 'Volgens ons hebben kabels en leidingen juist minder te lijden als deze dieper in de grond liggen. Dus een verhoging heeft zeker zin. De in-uitrit heeft nu het karakter van een gelijkwaardig kruispunt'.

Second Opinion

In september 2018 gaf de 'adviescommissie bezwaarschriften' de omwonenden gelijk. Een maand later - in oktober - vroeg gemeente De Bilt een second opinion aan bij Royal Haskoning DHV (RH), uitgevoerd door een verkeerskundig ontwerper en een verkeerspsycholoog. Zij testten het gedrag van de diverse groepen verkeersdeelnemers. 'Had hier ook niet een verkeerskundig rapport bij geleverd moeten worden'?, vragen omwonenden zich af. 'Eén van de opties is om van de Herenweg ook een éénrichtingsweg te maken, vanaf de Hessenweg tot de Dr. Schaepmanweg'.

Voorkeur

Volgens RH is de voorkeursvariant een verbetering van de huidige situatie, hoewel ook een aantal veiligheidsproblemen bij de voorkeursvariant blijft bestaan. Veel omwonenden zijn het niet eens met deze conclusie. 'Voor de uitrit aan de Herenwegzijde stoppen grote vrachtwagencombinaties om achteruit het dock van AH in te rijden. Al je van één uitrit een in-én uitrit maakt krijg je een verdubbeling van het aantal verkeersbewegingen en dit is naar onze mening onveilig', laat men weten. 'Ook twee onafhankelijke verkeersspecialisten vinden deze situatie onveilig'. Het rapport geeft een goed inzicht over o.a. de laad- en losplek op de Looydijk, ter hoogte van de Hema. Hier wordt veelvuldig gebruik gemaakt door voertuigen, die deze plaats gebruiken om te parkeren en niet om te laden/lossen. Bij chauffeurs wekt dit tot irritatie. Zij kunnen immers niet op deze plek laden/ lossen.

Veiligheid

'In het rapport van RH staat niets vermeld over: de blinde-geleide-strook, die loopt vanaf de ingang AH tot de uitrit, die een in- en uitrit moet worden. Visueel beperkten en mindervaliden hebben ook recht op veiligheid. Ook is niets beschreven over de glas- en vuilniscontainers. De in-/uitrit van de bewoners boven de AH is niet beschreven. Het laad- en losdock van AH is niet beschreven, vanaf de uitrit rijden de vrachtwagens achteruit langs de glas-/vuilniscontainer het laad- en losdock in. Evenals dat aan de zijkant van het laad- en losdock een hekwerk staat van 23 meter lang, waar officieel de vrachtwagens in behoren te rijden om te laden en te lossen, niet wordt gebruikt. Dat, ter hoogte van de uitrit Herenwegzijde, de weg zich in twee rijbanen splitst is niet beschreven. Als een combinatie lost bij Gall en Gall, of een combinatie moet wachten tot hij kan lossen, staat deze voor de glasbakken opgesteld. Bestuurders die het parkeerterrein willen verlaten, hebben dan onvoldoende ruimte om de weg op te rijden. Volgens alle omwonenden hadden deze punten in het rapport moeten staan. Waarom deze niet zijn beschreven is ons dan ook een raadsel of...' laat de oud-politiemedewerker weten.

'Waarom heeft de gemeente geen advies gevraagd aan de verkeersspecialisten van de politie?', vraagt de oud-medewerker zich af. 'Deze komen ook in het gemeentehuis, men heeft nu gemeenschapsgelden uitgegeven aan een extern bureau. De gemeente vertrouwt geheel op het externe rapport, helaas delen wij deze mening niet'. Eén van de overige bewoners laat weten: 'Ons woongenot en de verkeersveiligheid tellen niet mee, het algemeen belang van AH staat bovenaan'.

Meer berichten