Logo vierklank.nl
GGD regio Utrecht
GGD regio Utrecht

Aandacht vaccineren zuigelingen

  Human Interest

In de gemeente De Bilt ligt de vaccinatiegraad bij zuigelingen iets onder het landelijk gemiddelde. In de kern Maartensdijk ligt deze echter ver onder de norm. Ook in Bilthoven-Noord en de wijk Weltevreden ligt de vaccinatiegraad voor BMR onder de norm. Reden voor de gemeente om extra aandacht te schenken aan vaccinatie.

Wethouder Bakker: 'Al dan niet inenten is een keuze die bij ouders ligt. Als wethouder gezondheid en jeugd vind ik het zeer belangrijk, dat kinderen in onze gemeente gezond en veilig opgroeien. Vaccineren draagt daar aan bij en is belangrijk voor groepsimmuniteit. Dat zal ik bij de verschillende doelgroepen onder de aandacht brengen en bespreken'.

Inentingen zorgen ervoor dat kinderen niet ziek worden door gevaarlijke ziekten zoals mazelen, bof en polio. Ingeënte kinderen kunnen op hun beurt andere kinderen niet besmetten. Zo werkt men aan groepsimmuniteit. Het Rijksvaccinatieprogramma voorziet gratis in de inentingen tegen infectieziekten.

Publiekscampagne

Om verdere daling van de vaccinatiegraad te stoppen voert de gemeente dit voorjaar, vanaf 30 januari, samen met GGD regio Utrecht een publiekscampagne over inenten. Zorgpraktijken zoals huisartsen en kraamzorg, maar ook kinderdagverblijven ontvangen informatie en materialen die zij met ouders kunnen delen. Daarnaast zal on- en offline aandacht geschonken worden aan inenten, met name daar waar de vaccinatiegraad het laagst is.

Gesprek aangaan

In de kern Maartensdijk is slechts 77% van de tweejarigen ingeënt tegen DKTP (norm: 90%) en 78% tegen BMR (norm: 95%). Met 'norm' wordt het percentage kinderen bedoeld, dat gevaccineerd moet zijn om een uitbraak van een ziekte uit het vaccin te voorkomen. De gemeente gaat daarom in gesprek met kerken in Maartensdijk over het belang van vaccineren. JGZ-medewerkers van het consultatiebureau krijgen er bovendien extra tijd om het onderwerp met ouders te bespreken.

Meer informatie

Wie een persoonlijk gesprek over inentingen wil, een vraag heeft over inentingen of een persoonlijk gesprek met een arts of verpleegkundige wil kan een tel. afspraak maken met 033 4600046. Mailen kan ook naar jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl. Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur kunt u chatten met een jeugdverpleegkundige van GGD regio Utrecht (en op dinsdag- en donderdagavond tot 20.30 uur): www.ggdru.nl/chatten. Meer informatie vindt u ook op www.rijksvaccinatieprogramma.nl en op www.ggdru.nl/rvp.

Meer berichten