Deze foto (met Frans de Graaf) voor de bunker is genomen tijdens een bezoek van de Klankbordgroep Larenstein in 2008, waarbij de boorgaten zichtbaar zijn om de bunker op te blazen. Deze gaf zich niet gewonnen en is toch alsnog opgenomen in de bebouwing.
Deze foto (met Frans de Graaf) voor de bunker is genomen tijdens een bezoek van de Klankbordgroep Larenstein in 2008, waarbij de boorgaten zichtbaar zijn om de bunker op te blazen. Deze gaf zich niet gewonnen en is toch alsnog opgenomen in de bebouwing. Foto: Nathalie van der Poel

Groenekans Landschap maakt zich zorgen

Historie

door Henk van de Bunt

Het Groenekans Landschap heeft in 2008 zitting gehad in de Klankbordgroep Larenstein om het terrein van het voormalige MOB-complex van defensie (De Bilt) te wijzigen voor gebruik. Voor het college bood dat destijds de mogelijkheid om bedrijven te verplaatsen uit de dorpskernen en voor het Groenekans Landschap de kans om deze smalle ecologische zone te versterken met een grotere natuurstrook.

De discussies met de belanghebbenden in 2008 richtten zich allen op de natuur en de groene buffer van het gebied. Er werd overeenstemming bereikt met alle partijen die belangrijke aspecten verankerd wilden zien in overeenkomsten.

Toen ooit defensie het terrein ter beschikking kreeg gold de verplichting om na de beëindiging van de defensietaken het gebied terug te geven aan de natuur. Het college garandeerde behoud van al het aanwezige groen en verplichtte zich om deze groene kwaliteit voor de toekomst te bewaken. Dit was een private overeenkomst tussen defensie en het college. 

Ruimtegebrek

Frans de Graaf, voorzitter Groenekans Landschap, vertelt: ‘Het college is sinds 2008 haar verplichtingen om het groen te behouden nagekomen. Ook de Klankbordgroep was tevreden over het behoud van de aanwezige natuur. Het feit dat er een haast niet te vernietigen bunker op het terrein stond droeg bij aan dat behoud. Helaas zijn bomen wel makkelijk om te zagen. Maar nu wordt het terrein bedreigd door gebruikers ervan. Er is ruimtegebrek in gebouwen die in de groene buffer staan. Wie gaat deze strijd winnen’?

Afspraken

‘Het college heeft woord gehouden door elke uitbreiding in de groene buffer tegen te gaan. Er zijn tot dusver diverse verzoeken daartoe afgewezen, waaronder van de firma Schoonderwoerd, dat gevestigd is op een kavel aan de westkant van bedrijvenpark Larenstein. De vraag is nu: wie bepaalt wat wel en niet mag? De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en wat blijkt? De raad heeft geen geheugen en geeft het college opdracht medewerking te verlenen aan de uitbreiding van firma Schoonderwoerd. Bij navraag blijkt ook de provincie niets te weten over de randvoorwaarden zoals gesteld in 2008. Wie helpt ons om ooit duurzame afspraken te bewaken voor de toekomst?’

Vrijwilligers

Stichting het Groenekans Landschap is een vrijwilligersorganisatie. De stichting heeft tal van vragen gesteld aan de gemeente over alle formele stappen in het verleden. De gemeente heeft inmiddels een jurist ingeschakeld, die nu met antwoorden komt waarmee het Groenekans Landschap juridisch wordt uitgelegd dat de gemeente juist handelt. Helaas beschikt het Groenekans Landschap niet over middelen om de juridische strijd aan te gaan. Zij gaat ervan uit dat het kwetsbare en steeds schaarsere groen door ons allen beschermd dient te worden, maar toch blijken politieke en economische belangen de grootste bedreiging van de natuur. 

Bezwaar

Het Groenekans Landschap heeft deze zienswijze  ingediend, maar als het college wel natuur wil behouden maar de raad niet, dan is naar de mening van het Groenekans Landschap het participatiebeleid een schertsvertoning. De Graaf tenslotte: ‘De raad zal immers nooit een beroep honoreren dat is ingesteld op een verplicht collegebesluit. Helaas kunnen wij het belang bij het behoud van natuur niet bewaken bij onzorgvuldig gemeentelijk beleid’.