Wethouder Jolanda van Hulst en van links naar rechts de bestuursleden van de Stichting Centrumfonds De Bilt, de heren Peter van Eijken (secretaris), Evert ten Kate (voorzitter) en Peter Dapper (penningmeester) heffen het glas.
Wethouder Jolanda van Hulst en van links naar rechts de bestuursleden van de Stichting Centrumfonds De Bilt, de heren Peter van Eijken (secretaris), Evert ten Kate (voorzitter) en Peter Dapper (penningmeester) heffen het glas.

Centrumfonds door en voor ondernemers

Financieel Zakelijk

De Biltsche Ondernemers Federatie (BOF) en de winkeliersverenigingen in de winkelgebieden Hessenweg-Looydijk en Bilthoven-Centrum hebben afspraken gemaakt met de gemeente De Bilt voor het oprichten van twee centrumfondsen.

Hiermee kunnen de verenigingen zelf investeren in projecten, die het lokale ondernemersklimaat in beide winkelcentra ten goede komen. Op vrijdag 3 juli ondertekende wethouder Jolanda van Hulst namens het college van burgemeester en wethouders het convenant met de bestuursleden van de speciaal hiervoor opgerichte Stichting Centrumfonds De Bilt.  

De oprichting van een centrumfonds was een nadrukkelijk verzoek van de winkeliers. Met de gemeente werken zij op deze manier samen aan verdere kwaliteitsverbetering van beide winkelcentra. De winkeliersverenigingen zullen vanuit de fondsen onder andere investeren in activiteiten die de aantrekkingskracht voor het winkelend publiek verhogen, de levendigheid van beide winkelgebieden verhogen en de samenhang tussen ondernemers versterken. De centrumfondsen stellen de winkeliers verder beter in staat om eenduidige campagnes te organiseren, te werken aan de eigen professionaliteit, de veiligheid te verbeteren en gezamenlijk in te kopen.

De centrumfondsen worden gevoed door een afdracht, die gebaseerd is op de WOZ-waarde van de winkelpanden binnen de twee afgebakende winkelcentra. De winkeliersverenigingen krijgen het zelfstandige beheer over de fondsen en leggen daarover jaarlijks verantwoording af aan de gemeente. De gemeente laat de verenigingen inhoudelijk vrij in het vaststellen van de bestemmingen. Het beheer van beide centrumfondsen is ondergebracht bij de Stichting Centrumfonds De Bilt, die de winkeliersverenigingen en de BOF hiervoor speciaal hebben opgericht. Winkeliers en ondernemers in beide winkelgebieden ontvangen later dit jaar de aanslag via de BghU, inclusief een schriftelijke toelichting.

!