Afbeelding
Foto: Schuit, Maarten

Inloopavond werkzaamheden N417

Cultuur

Vanaf de zomer van 2020 voert de provincie Utrecht wegwerkzaamheden uit aan de N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading. De werkzaamheden betreffen het aanbrengen van zonnepanelen op een gedeelte van het fietspad (in juli/augustus) en groot onderhoud aan de weg, inclusief een aantal aanpassingen (in september/oktober).

Om bewoners en andere belanghebbenden/belangstellenden te informeren over de werkzaamheden, organiseert de provincie Utrecht een inloopbijeenkomst op woensdag 12 februari tussen 18.30 en 21.00 uur in het Dorpshuis van Hollandsche Rading (Dennenlaan 57). Medewerkers van de provincie Utrecht, de gemeente De Bilt en SolaRoad zijn aanwezig om een nadere toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Hinder

De provinciale weg N417 (Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg) tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading krijgt in 2020 een grote onderhoudsbeurt over een lengte van circa 4,5 kilometer. Dit onderhoud betreft het gedeeltelijk vervangen van de fundering en het opnieuw asfalteren van de weg vanaf de rotonde Nieuwe Weteringseweg (N234) in Maartensdijk tot de Vuursche Dreef in Hollandsche Rading. Tegelijkertijd wordt een aantal aanpassingen uitgevoerd op en om de weg. Op die manier kan werk met werk worden gemaakt en is er minder hinder voor de omgeving.

Tijdens het groot onderhoud worden de volgende aanpassingen op en om de weg uitgevoerd:

· Instellen maximumsnelheid 60km/u waar het nu 80 km/u is;

· Vervangen van de betontegels van het fietspad door asfalt;

· Verbeteren verlichting en bebording van de 3 voetgangersoversteekplaatsen op de Tolakkerweg in Hollandsche Rading;

· Oversteekmogelijkheid realiseren met bebording voor bromfietsers naar fiets/bromfietspad vanaf Tolakkerweg 117.

· Verbeteren van het smalle tegelwandelpad aan de westzijde van de N417 en nieuwe tegels aanbrengen.

Zonnepanelen

Ook is er informatie over de zonnepanelen die deze zomer op een gedeelte van het fietspad worden aangebracht (over een lengte van circa 350 meter, ter hoogte van Maartensdijk). De zonnepanelen worden aangesloten op een kast langs het fietspad van waaruit de opgewekte energie aan het net wordt geleverd. Het gaat om een proef met het winnen van duurzame energie uit weginfra. Bij een positieve uitkomst, kunnen zonnepanelen op fietspaden vaker en op grotere trajecten worden toegepast en een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Doordat de zonnepanelen zich op de bestaande wegverharding bevinden, is er sprake van dubbel ruimtegebruik. Er hoeft geen landbouw- of natuurgrond te worden gebruikt en het landschap wordt niet aangetast. Eenzelfde proef wordt uitgevoerd op het fietspad langs de N225 ter hoogte van Remmerden.

Planning

Voorafgaande aan het groot onderhoud in september/oktober 2020 zijn er vanaf maart tot en met juni 2020 voorbereidende werkzaamheden aan de N417. Deze werkzaamheden geven weinig hinder voor het verkeer. Het gaat om het verleggen van kabels en leidingen en het kappen van circa 50 bomen langs het traject. Twee daarvan staan in de weg voor het goed en veilig uitvoeren van het groot onderhoud. De overige bomen zijn onvoldoende vitaal en daarmee verkeersonveilig naar de toekomst toe (bij hevige wind kunnen er takken uitbreken of erger…). Voor de verwijderde bomen zullen nieuwe, gelijksoortige exemplaren worden terug geplant. Ook vinden er in de periode van 27 januari tot en met 6 maart werkzaamheden plaats aan de riolering langs de N417. Deze wordt gereinigd en geïnspecteerd. Meer informatie over het project is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/n417. [HvdB]

Een beeldimpressie van het zonnepanelenfietspad bij Remmerden. (foto via Provincie Utrecht)