Jeanine Peeters met haar leerlingen.
Jeanine Peeters met haar leerlingen.

Niets zo verbindend als samen muziek maken

Cultuur

Mensen uit hun schulp laten kruipen, kan de Bilthovense Jeanine Peeters als geen ander. Zittend achter een vleugel op het Centraal Station van Amsterdam, nodigt zij menigeen uit om samen met haar een zangstuk ten gehore te brengen voor toevallige passanten. En bijna iedereen doet mee, door Peeters begeleidt, op de piano.

door Walter Eijndhoven

'Niets is zo verbindend als samen muziek maken'. Aan het woord is Jeanine Peeters, piano- en zangcoach van Lespraktijk Noothulp uit Bilthoven. Zij vertelt: 'Muziek, welke stijl dan ook, is een vorm van kunst, waar een ieder op eigen wijze energie uithaalt en emoties door kan laten stromen en stroomlijnen'.

Harmonie
Na een conservatoriumstudie Piano en Zang, nu zo'n dertig jaar geleden, is zij begonnen met lesgeven, inmiddels aangevuld met coaching. Peeters: 'Lesgeven is het aanleren van musiceren, coaching is verdieping in de boodschap van een muziekstuk of lied en deze vervolgens in diepste essentie uitdragen'. Daarnaast doceert zij vakken die nodig zijn voor toelatingsexamens bij conservatoria, zoals Solfège en Harmonieleer. Eveneens helpt zij leerlingen een brug te slaan tussen digitale leerprocessen en een vertaling hiervan naar know how en een juiste uitvoeringstechniek. Hierbij laat zij altijd ruimte voor vrije improvisatie, soms vanuit Noothulp, wat betreft logische vormgeving en juiste uitvoeringstechnieken. Via deze Noothulp biedt Peeters ook in een andere hoedanigheid noodhulp aan de zorgbehoevende medemens, door middel van letterlijke verzorging, soms ondersteund met muziek. Peeters: 'Tegenwoordig moeten ouderen steeds langer op zichzelf blijven wonen, terwijl dit eigenlijk niet meer kan. Op mantelzorgers drukt een zware last. Ik bied hen verlichting in deze taak en in alles wat daarbij komt kijken'.

Ouder-kind-interactie
Door haar passie voor zowel muziek als ouderenzorg en de combinatie hiervan, brengt Peeters deze, waar mogelijk, op unieke wijze samen. Regelmatig verzorgt zij met haar leerlingen concerten in verzorgingshuizen. Hierbij vindt een natuurlijk samenvloeien van alle leeftijdsgroepen in de muziekuitvoering en- beleving plaats, op een ontroerende wijze. Peeters vervolgt: 'Ik herinner mij nog het unieke geval van een dame van 92 jaar, die weliswaar haar zangtekst niet meer wist, maar toch ontroerend mooi meezong, tegenover een leerling van vier jaar, beide uitvoeringen vloeiden zo prachtig samen in eenzelfde wereld van woordeloze emoties'. Handen zochten elkaar en bewijzen zo iedere keer weer hoe onvoorwaardelijk muziek mensen opent en verbindt, zowel in verzorgingshuizen alswel op Amsterdam CS. Onderwerpen als liefde, liefdesverdriet, blijdschap en dood zijn universeel. Peeters draagt ze uit in lesprocessen, maar ook bij recepties, andere feestelijkheden en bij uitvaarten. Peeters: 'Prachtig is het om soms bij stervenden te mogen zijn en aan het sterfbed te mogen vernemen welke stukken deze graag bij zijn of haar uitvaart door mij uitgevoerd wil hebben'. Aan dit sterfbed wordt dan zelfs samen besloten op welke wijze Peeters het stuk volgens de stervende zal spelen.

Zeven
Peeters vervolgt: 'Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van zeven jaar terecht bij mij, voor zowel piano- als zanglessen, danwel een combinatie van beide'. Haar mening is dat met aanvang van leren lezen en schrijven de tijd veelal pas rijp is om ook noten te gaan leren lezen en schrijven. Kinderen met uitzonderlijke interesse of talent kunnen natuurlijk eerder beginnen. Zij geeft les in haar praktijk, maar ook bij mensen thuis. Voor meer informatie kunt u Peeters bellen op 06-13715245 of mailen naar www.jeaninepeeters@casema.nl