Gert Mastenbroek, aanvoerder van Hart voor de Biltse Duinen. (foto familie Mastenbroek)
Gert Mastenbroek, aanvoerder van Hart voor de Biltse Duinen. (foto familie Mastenbroek)

Houtwallen weg maken pad weer vrij

Cultuur Natuur & Milieu

Sinds 2005 is 10 hectare van de Biltse Duinen in bezit van twee particulieren. De achtertuinen van de bewoners grenzen aan dit bos- en duingebied. De privégrond heeft in 2006 de status van besloten landgoed gekregen. In 2007 is het particuliere bos door de eigenaren afgesloten voor publiek. Er werden houtwallen gemaakt en wandelpaden werden versperd. Vorige week besliste de Rechtbank in het voordeel van de grote groep van actievoerders door afsluiting van het gebied niet toe te staan.

door Henk van de Bunt

SP-er Gert Mastenbroek ging voorop in de strijd voor het behoud van de Biltse Duinen. Gert zorgde ervoor dat iedereen alert bleef: de plaatselijke SP-afdeling, maar ook de Vereniging Vrienden van de Biltse Duinen. In een interview in 2009 vertelt Gert Mastenbroek: 'Het is een erkend natuurgebied en altijd vrij toegankelijk geweest. Maar sinds het in handen van particulieren is gekomen is dat veranderd. Er zijn wandelpaden afgesloten en grote delen afgeschermd met houtwallen, waarvoor 70 tot 80 kuub materiaal van buitenaf is aangevoerd. Tijdens die werkzaamheden is hartverscheurend veel vernield. De laatste tijd heb ik lukraak wandelaars aangesproken om ze te werven voor onze demonstratieve wandeling. Ze zijn zelfs uit Amsterdam en Maastricht gekomen om sympathie te betuigen'.

Gelukkig mens
Eind november 2011 is Mastenbroek overleden. Wie je dezer dagen ook spreekt over de ontwikkelingen rondom De Biltse Duinen; uit ieders mond klinken waarderende woorden voor deze SP-aanvoerder van Hart voor de Biltse Duinen. Zijn weduwe bezoekt nog dagelijks de duinen. Gert zei in een interview ooit: 'Ik hoop dat het Utrechts Landschap de grond open zal houden, dan ben ik een gelukkig mens'. José Mastenbroek: 'Nu vele jaren later het er naar uitziet, dat zijn wens mogelijk alsnog vervuld gaat worden, is het geweldig te constateren, hoe velen zijn naam daarbij nog niet vergeten zijn'. 

Doorzetters
GroenLinks is ook voor Vrij Wandelen. Fractievoorzitter Anne de Boer: 'Felicitaties voor de doorzetters van Vrienden van de Biltse Duinen en alle anderen die zich ervoor inzetten. Zij zijn beloond met een uitspraak van de rechter: de houtwallen opgericht door enkele particulieren moeten weg. GroenLinks nam vanaf het eerste begin deel aan het protest. De eigenaren kenden de bestemming toen ze het kochten; dat is natuur en recreatie. GroenLinks wil dat de natuurwaarden blijvend beschermd blijven en dat alle paden weer toegankelijk worden. Dus graag snel: weg met die houtwallen (provincie, doe je best!) en vrij wandelen maar'.

Duidelijkheid
De fractie van D66 is volgens woordvoerder Frans Poot blij, dat er door de gerechtelijke uitspraak nu duidelijkheid is dat een afscheiding met houtwallen het unieke natuurgebied onaanvaardbaar aantast en versnippert. Poot: 'Te meer omdat De Biltse Duinen de status hebben van Gemeentelijk Natuurmonument. Bovendien zijn de wallen in strijd met het daar geldende gemeentelijke bestemmingsplan. Maar we zijn er nog niet. De openbare toegankelijkheid is nog steeds niet hersteld. Het zou mooi zijn als de eigenaren en de Vrienden van De Biltse Duinen in onderling overleg tot een aanvaardbare en duurzame oplossing komen'.

Historie
De ChristenUnie feliciteert bij monde van fractievoorzitter Nico Jansen de vereniging van harte met het behaalde resultaat. Jansen: 'Het DNA van Bilthoven is dat alles niet volgebouwd is. En dat men in zo'n mooi stuk natuur als De Biltse Duinen kan genieten van jarenlange historie. Dicht bij huis. Een parel van en voor ons allen. Laten we hier trots op zijn en blijven. Bestuur en leden bedankt voor jullie inzet en doorzettingsvermogen. Wat begon met een protestwandeling op 16 februari 2008 leidt met steun van de politiek plaatselijk en provinciaal tot uiteindelijk de monumentale status. Blijf van dit door God gegeven stuk natuur genieten. Ook de eigenaren'.

Zonder dwang
Christiaan van Nispen tot Sevenaer (fractievoorzitter a.i.): 'De VVD is blij met deze uitspraak van de rechter. Hiermee krijgen de diverse initiatieven, waaronder die tot bescherming van de Biltse Duinen als eerste en voorlopig enige Nederlands landschapsmonument, meer status. Het is nu aan de bezoekers de unieke stuifzandgebieden te bewandelen, zodat deze open blijven. Wij hopen dat de grondbezitters nu zelf, zonder bestuurlijke dwang, de houtwallen zullen gaan verwijderen, zodat het bos weer een fatsoenlijk gezicht krijgt. Het zou mooi zijn als zij deze gebieden onder het toezicht en beheer zouden plaatsen van Utrechts Landschap waardoor het weer een mooi bos kan worden waar iedereen van kan genieten'.

Verkwanseling
'Dat vastgoedhandelaren vele euro's  verdienden door een dubieuze doorverkoop van een stuk van de Biltse Duinen aan particulieren, was iedere natuurliefhebber een doorn in het oog. Publiek gebruik van groen werd ingeruild voor het winstbejag van een enkeling'. Na een jarenlang gevecht is er volgens Ebbe Rost van Tonningen (fractievoorzitter van Beter De Bilt) dan toch een kleine maar belangrijke overwinning voor alle vrienden van de Biltse Duinen. 'De rechters deden een uitspraak tegen de verrommeling en versnippering van een prachtig natuurgebied, waar iedere natuurliefhebber van moet kunnen genieten, Het is een pleister op de wonde en jammer dat boontje niet alsnog om zijn loontje komt. De verkwanseling van openbaar groen kent gelukkig haar grenzen'. 

Anne de Boer (links), bestuurder Peter van Puijenbroek en Christiaan van Nispen tot Sevenaer (rechts).
V.l.n.r. Frans Poot naast Ebbe Rost van Tonningen en bestuurder John Bleumink.
Demonstratieve wandeling in 2008 met zelfs sympathiserende deelnemers uit Amsterdam en Maastricht.