Er vond ook een uitwisseling plaats tussen De KBH klein harmonieorkest en het orkest van Miescisko. Ook de Poolse majorettes hebben zich van hun beste kant laten zien.
Er vond ook een uitwisseling plaats tussen De KBH klein harmonieorkest en het orkest van Miescisko. Ook de Poolse majorettes hebben zich van hun beste kant laten zien.

Twintig jaar vriendschap tussen Miescisko en De Bilt

Cultuur

Zaterdag 23 en zondag 24 mei vond in Miescisko een feestelijke viering van het 20-jarig jubileum van de Jumelage De Bilt – Miescisko plaats. Voor Miescisko viel dit jubileum samen met de viering van 25 jaar democratie in Polen.

Deze stedenband is één van de vele stedenbanden, die in de 80er en 90er jaren van de vorige eeuw met plaatsen in andere Europese landen tot stand kwam. Doel was om ook de lokale bevolking te betrekken in het grote plan voor een verenigd Europa. Het bevorderen van het leggen van persoonlijke contacten, inzicht in de organisatie van elkaars lokale en regionale bestuur, en elkaar de hand reiken waar nodig heeft veelal geleid tot begrip en respect voor de cultuur van de ander. Er zijn in de afgelopen 25 jaar veel vriendschappen gesloten.

Verbeterd
Na woorden van burgemeester Arjen Gerritsen memoreerde Tineke Cramer, voorzitter Razem De Bilt, in haar toespraak het eerste bezoek dat zij namens de gemeente Maartensdijk aan Miescisko bracht. In heel Polen, zo ook in Miescisko, is in de afgelopen 25 jaar veel veranderd. Veel is opgeknapt en verbeterd en de welvaart is toegenomen. Vele groepen uit de jumelagegemeenten zoals de brandweer, politie, onderwijzers, gezondheidszorg, gemeenteambtenaren en ouderenwerk hebben elkaar in de afgelopen jaren ontmoet en met elkaar van gedachten gewisseld. En nog steeds zijn er jaarlijkse uitwisselingen. Tineke bedankte in haar toespraak daarom ook alle vrijwilligers in beide gemeenten voor hun inzet en hartelijkheid. Namens Razem De Bilt overhandigde zij, ter gelegenheid van 20 jaar vriendschap, een geldbedrag voor het renoveren van de kleuterschool in Miescisko.

Groenhorstcollege
Razem organiseerde zomerkampen voor jongeren, afwisselend in Polen en in Nederland. Er zijn nog ieder jaar uitwisselingen tussen het Groenhorstcollege en de school in Miescisko. Ieder jaar staat Razem op de St. Michaelsmarkt en samen met Razem Miescisko verkopen zij goede tweedehands kleding en leuke snuisterijen. Vrijwilligers uit beide gemeenten zetten zich in om van alles te verkopen. De opbrengst gaat altijd naar een goed doel in Miescisko.

Het klein harmonieorkest van de jubilerende Koninklijke Biltse Harmonie was meegereisd naar Miescisko en heeft een bijzonder aandeel geleverd in de feestelijkheden. 28 leden van het orkest hebben samen met het jeugdorkest en de majorettes van Miescisko meerdere optredens verzorgd. Een combinatie van een muzikale uitwisseling en de viering van beide jubilea maakte dit weekend tot een onvergetelijk feest.
(Joke Nederhof)