De cast van Timon van Athene
De cast van Timon van Athene

Theater vrienden werken samen

Cultuur

'Want waarvoor zouden wij vrienden hebben als we hen nooit eens nodig hadden? Ze zouden het meest lijken op zoetklinkende instrumenten, opgehangen in een kast om hun klanken voor henzelf te houden' ('Timon van Athene', act. 1, scene 2).

En gelijk had Shakespeare. Vrienden heb je nooit genoeg. De vriendschap tussen Theater in het Groen en Theaterschool Masquerade, tot stand gekomen in 2013 tijdens het jubileumjaar De Bilt 900, wordt in 2015 voortgezet met twee prachtige voorstellingen op een unieke locatie. Juist in deze tijd, waarin de kunstsubsidies teruglopen en er in de gehele maatschappij een kaalslag op kunst- en cultuurgebied plaatsvindt, is het goed om gezamenlijk zichtbaar te maken wat de betekenis en de toegevoegde waarde is van een bloeiend cultureel klimaat.

Respons
Twee jaar geleden, rondom de voorstelling 'Wat u maar wilt', ging Theater in het Groen op zoek naar een culturele instelling die geïnteresseerd was in samenwerking. De meeste respons kwam van Het Kunstenhuis en van Masquerade (intussen met elkaar gefuseerd). Het leidde tot een beeldend kunstenaar die de aankleding van de boten deed, 'Biltenaartjes' (kleine beelden) als bewegwijzering in het park van landgoed Eyckenstein, en dansers die aan de voorstelling meewerkten. De jongeren van Masquerade, o.l.v. Salomé Nobel, speelden tweemaal een jongerenversie van 'Wat u maar wilt', met de dubbelzinnige titel 'Ass? You like it!'

Gemeentewerf
Dit jaar wordt niet dezelfde voorstelling opgevoerd, maar is de locatie evenals de schrijver de gemene deler. Beide voorstellingen staan namelijk op de Gemeentewerf in De Bilt. Van 15 t/m 21 juni speelt Theater in het Groen de voorstelling 'Timon van Athene'. Theaterschool Masquerade speelt 'Richard Wie?', gebaseerd op Richard de IIIe, op 20 en 21 juni. In de voorstelling proberen de jongeren grip te krijgen op de tekst en thematiek. Ze spelen de scenes als personages, maar leveren als 'zichzelf' commentaar op het stuk. Meer informatie over de voorstellingen staat op www.theaterinhetgroen.nl en www.theaterhetlichtruim.nl.

Winst
Samenwerking levert voor alle partijen winst op: Theater in het Groen kan beschikken over musici, dansers en kunstbeoefenaars om in haar voorstellingen in te zetten. Theaterschool Masquerade krijgt de kans om met een jongerengroep op unieke locaties voorstellingen te spelen en een nieuw publiek te bereiken. Een ervaring die de jongeren nooit zullen vergeten. Dat volwassenen en jongeren, ieder op hun eigen manier een stuk van Shakespeare spelen, maakt het project tot een belangrijke ontmoeting. En voor het publiek is het verrassend om twee stukken van dezelfde schrijver te zien, gemaakt vanuit een andere context. Laat de instrumenten klinken! 
(Corinne Weeda)

!