Men kan de bruingrijze kleine zwaluwen af en aan zien vliegen en horen kwetteren vanaf het fietspad op de Groene Dijk.
Men kan de bruingrijze kleine zwaluwen af en aan zien vliegen en horen kwetteren vanaf het fietspad op de Groene Dijk.

Oeverzwaluwendrukte in Noorderpark

Cultuur

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft eind maart 2015 een zandige oeverwand aangelegd in het water langs het fietspad op de Groene Dijk. Oeverzwaluwen hebben deze wand direct gekoloniseerd en zijn nu volop hun jongen aan het grootbrengen.

Er zitten zo'n 30- 40 broedparen, die een lange nestgang gegraven hebben in het zand. Per nest worden 4 tot 6 eieren uitgebroed; er zijn twee nesten per jaar. De vogels vliegen af en aan met insecten, die ze boven het water vliegend vangen. Een oeverzwaluwenkolonie kan enkele kilo's muggen per dag vangen.

Oeverzwaluwen
De aantallen oeverzwaluwen in ons land gaan op en neer. In de jaren 80 van de vorige eeuw waren er nog maar 3500 broedparen. Dat had te maken met het verdwijnen van hun natuurlijke plekken: steile wanden in de bocht van beken en rivieren. Rond 2000 was er weer een top van 22.000 nesten. De laatste jaren lopen de aantallen weer terug. Mogelijk heeft de droogte in de Sahel ermee te maken. Daar trekken de vogels heen om te overwinteren in Afrika. Een andere verklaring is het sterk verminderde aantal bouwlocaties sinds de crisis van 2008. De helft van de kolonies zat de laatste jaren in grote zandbergen op de bouw, met water in de directe omgeving.
(Annemieke Roestenberg)

!