Sinds 1960 zit in de tuin van Huize Voordaan aan de Groenekanseweg het beeld Meisje van Charles Weddepohl.
Sinds 1960 zit in de tuin van Huize Voordaan aan de Groenekanseweg het beeld Meisje van Charles Weddepohl.

Huize Voordaan in beeld als opvanglocatie vluchtelingen

Algemeen

Er is een verzoek van het COA binnengekomen voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Groenekan. Het college heeft besloten aan dit verzoek mee te werken. De wens van het COA is een kleinschalige opvanglocatie voor ca. 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers (14 - 18 jaar) in Huize Voordaan in Groenekan voor de duur van 15 jaar.

De komende tijd zal dan ook worden uitgezocht of een kleinschalige opvang mogelijk en haalbaar is. Daarbij gaan gemeente en COA al in een vroeg stadium in gesprek met de inwoners van Groenekan, voordat het onderzoek gedaan is en een besluit kan worden genomen.

Informatieavond 

Het opvangen van vluchtelingen is een moeilijke opgave; de gemeente kan dat niet alleen. Daarom wil de gemeente graag samen met het COA in gesprek met de inwoners; in dit geval als eerste met de inwoners van Groenekan. Dit voordat het onderzoek is gedaan en voordat er een besluit genomen wordt over de opvang. Op woensdag 22 mei van 19.00 tot 20.30 uur - inloop vanaf 18.45 uur - organiseren het COA en de gemeente een informatieavond over mogelijke opvang in Huize Voordaan. Deze avond stond eerst gepland als algemene avond over opvang van vluchtelingen, maar nu zal het concreet over de opvang in Huize Voordaan gaan.

Vertrouwen 

Wethouder Dolf Smolenaers: ‘Alleen wanneer alle gemeenten genoeg opvang realiseren, zullen we de vreselijke beelden uit Ter Apel, waar mensen zelfs buiten moesten slapen, achter ons kunnen laten. Wij dragen ons steentje hier graag aan bij. Maar dat kunnen wij niet alleen, we hebben daar de hulp van onze inwoners bij nodig. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij dit kunnen met elkaar’. 

Informatie

Op de gemeentelijke website staat een informatieve pagina over vluchtelingenopvang. (debilt.nl/opvangvluchtelingen). Inwoners kunnen zich inschrijven voor een informatiebijeenkomst in één van de kernen via www.debilt.nl/infoavond. Belangstellenden kunnen zich ook via de website inschrijven voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente.

Spreidingswet

Op 31 januari 2024 is de Spreidingswet in werking getreden. Dit betekent dat wij als gemeente De Bilt per 1 januari 2025 opvang gereed moeten hebben voor 277 asielzoekers. Daarom spant de gemeente zich in om minimaal te voldoen aan deze taakstelling, zodat deze mensen op een veilige plek een dak boven hun hoofd geboden kan worden. De gemeente De Bilt wil mensen voor langere tijd opvangen, zodat ze zoveel mogelijk onderdeel kunnen zijn van de lokale samenleving en niet van plek naar plek moeten en in hoge onzekerheid komen te zitten.

2000

Bijna een kwart eeuw geleden was er binnen de huidige gemeentegrenzen van De Bilt, destijds gemeente Maartensdijk al een asielzoekerscentrum. In de barakken van landgoed Beukenburg, tussen Groenekan en Maartensdijk, werden toen 180 asielzoekers ondergebracht. In 2000 kwamen de asielzoekers daadwerkelijk naar Groenekan. Het verzet tegen de asielzoekers verstomde snel en de kinderen werden allemaal vrij probleemloos opgenomen op plaatselijke scholen in Groenekan, Maartensdijk en De Bilt.

Drie jaar later (2003) is de verontwaardiging des te groter, als blijkt dat de tijdelijke opvang eerder dichtgaat dan gedacht. De stroom van asielzoekers nam af en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) besloot het asielzoekerscentrum in Groenekan niet langer open te houden. De bewoners werden overgeplaatst naar andere asielzoekerscentra om de bezettingsgraad daar op peil te houden. De gemeente De Bilt en inwoners deden destijds vergeefs hun best om de opvang open te houden tot het einde van het schooljaar.

Aanmelden

Belangstellenden voor de informatieavond worden verzocht zich aan te melden via www.debilt.nl/infoavond. Eventuele vragen vooraf kunnen worden meegestuurd bij de aanmelding, zodat daar aan aandacht kan worden besteed op de informatieavond.

[door Henk van de Bunt]

Huize Voordaan wordt wellicht opvanglocatie voor 50 minderjarige asielzoekers.