BENG! ontwikkelt met BHM Solar een zonneveld van 20 hectare met 35000 panelen langs de A27 in Groenekan. (foto Jos van der Worp)
BENG! ontwikkelt met BHM Solar een zonneveld van 20 hectare met 35000 panelen langs de A27 in Groenekan. (foto Jos van der Worp)

Beroep tegen verleende omgevingsvergunning zonneveld Voordaan

Algemeen

Door Henk van de Bunt

Omwonenden van toekomstig zonneveld Voordaan en de gemeente De Bilt staan tegenover elkaar. Bewoners van de Lindenlaan in Groenekan maakten dinsdag 13 febr. bij de rechter bezwaar tegen de vergunning; gevreesd wordt voor licht- en geluidsoverlast. Ook twijfelen ze over de intenties van de gemeente bij het ruimtelijk onderzoek. De bewoners willen een zorgvuldig onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van het zonnepark. Aan de andere kant wijst de gemeente op de groeiende energiebehoefte en het belang van duurzame bronnen.

De gemeenteraad ging in april 2023 akkoord met de aanleg van het zonneveld van 17 hectare in het buitengebied van Groenekan. Alleen Forza en de SGP stemden tegen het plan. Tijdens die vergadering van 25 april 2023 besloot de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een zonneveld in het buitengebied van Groenekan met een maximale instandhoudingstermijn van 30 jaar. Dit zonneveld staat beter bekend als ‘Zonneveld Voordaan’ en ligt vlak naast de snelweg A27. Doordat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven kon het college een omgevingsvergunning verlenen.

Omgevingsvergunning
Op 23 mei 2023 heeft het college vervolgens een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van Zonneweide Voordaan; op 6 juni 2023 is deze vergunning openbaar gemaakt. Tegen deze omgevingsvergunning kon binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland; dat is door een aantal omwonenden in Groenekan ook gedaan. Zij zijn het niet eens met de verleende omgevingsvergunning. Bekende bezwaren zijn bijvoorbeeld behoud van uitzicht en (weerkaatsing van) geluid door realisatie van het zonneveld.

Beroep
Op dinsdag 13 februari 2023 werd het beroep van de omwonenden in Groenekan besproken tijdens een zitting van de meervoudige kamer van de rechtbank; dit betekent dat er drie rechters naar de zaak kijken. De uitspraak van de rechtbank op dit beroep wordt verwacht binnen zes weken. Dan zal blijken of de verleende omgevingsvergunning van het college stand kan houden of niet. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste, algemene bestuursrechter in Nederland. Zij doet uitspraken over geschillen tussen burgers en de overheid, maar ook over geschillen tussen overheden onderling. Het is dus nog de vraag of het zonneveld volgens de wens van de initiatiefnemers kan worden gerealiseerd.