De sloop de nooit voltooide nieuwbouw van restaurant ‘Fazantenhof’ is begonnen in afwachting van de bouw van 2 woningen,.
De sloop de nooit voltooide nieuwbouw van restaurant ‘Fazantenhof’ is begonnen in afwachting van de bouw van 2 woningen,.

Huizen op Fazantenhof

Algemeen

door Henk van de Bunt

De Biltse gemeenteraad stemde in september 2023 in met het bestemmingsplan ‘Karnemelksweg 1 te Hollandsche Rading’, waardoor het mogelijk werd op het perceel twee vrijstaande woningen te bouwen. Het herbouwde horecapand De Fazantenhof is nooit in gebruik genomen en wordt nu gesloopt. 

Oorspronkelijk was het gebouw waarin het op woensdag 6 december 2006 afgebrande restaurant De Fazantenhof aan de Karnemelksweg 1 te Hollandsche Rading was gevestigd het kindervakantiehuis van de Utrechtse Stadszending’. In 2006 brandde het restaurant volledig af; Diverse brandweerkorpsen uit de regio rukten uit naar de Karnemelksweg om te helpen met blussen. Er vielen geen slachtoffers en het vuur is niet overgeslagen naar ander panden. Pas na zes uur blussen was de brandweer de brand meester.

Op het perceel werd een horecapand (De Fazantenhof) herbouwd, dat nooit in gebruik is genomen. Initiatiefnemer was in eerste instantie van plan dit gebouw in drie wooneenheden te splitsen. Later zijn nu die plannen aangepast zodat er na sloop van het pand een tweetal vrijstaande woningen kan worden opgericht.

Het herbouwde - nooit in gebruik genomen - gebouw met op de voorgrond nog de bloembakken van het door brand verwoeste restaurant. (foto sept. 2023)