De openbare Daltonschool Wereldkidz Kievit aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk.
De openbare Daltonschool Wereldkidz Kievit aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk.

B en W willen taakstelling Spreidingswet uitvoeren

Algemeen

door Guus Geebel

In het persgesprek op vrijdag 9 februari gaven burgemeester Sjoerd Potters en wethouder Dolf Smolenaers een toelichting op actuele zaken binnen de gemeente. Gesproken werd onder meer over ontwikkelingen rond de openbare Daltonschool Wereldkidz Kievit en de Spreidingswet. 

Wethouder Dolf Smolenaers zegt dat het mogelijk sluiten van een school mensen hoog zit en dat ook de gemeente daar een rol in speelt. ‘Na het naar buiten komen van het nieuws hebben we al het een en ander gedaan. We hebben om de tafel gezeten en met Wereldkidz Kievit en de naastliggende Martin Luther Kingschool. We gaan als gemeente niet over een sluiting, dat is het schoolbestuur.’ De gemeente wil wel dat bij sluiting de kinderen de best mogelijke plek krijgen en erop vooruitgaan in het onderwijs. ‘Vandaar dat we de besturen hebben uitgenodigd en contact hebben gehad met andere scholen om gesprekken te voeren over mogelijke oplossingen.’ 

Ondersteuning
De Wethouder vindt het belangrijk dat de procedure goed gaat. ‘We zagen dat in de brief aan de ouders geen perspectief werd geboden. We hebben daarom aangedrongen ze te laten weten tot wanneer de kinderen wel op school kunnen blijven en wat de mogelijkheden zijn. Wij kunnen ondersteunen en willen vooral naast de ouders gaan staan. Dit is de laatste openbare school in de gemeente en we vinden het belangrijk dat er openbaar onderwijs is. Ook zonder de school voldoen we wettelijk wel aan de norm, omdat de wet zegt dat je binnen tien kilometer openbaar onderwijs moeten kunnen aanbieden en dat is het geval, maar we willen dat het ook in onze gemeente beschikbaar blijft.’

Samenwerking
‘We onderzoeken of scholen die geen levensovertuigend onderwijs geven misschien het label openbaar kunnen gaan dragen, daarover lopen gesprekken. Dat is wat gedaan hebben en aan het doen zijn. In de gemeente zijn verschillende scholen die neutraal onderwijs geven. Openbaar is anders dan bijzonder neutraal. Wereldkidz zegt dat ze niet zelfstandig verder kunnen en dat is wat anders dan sluiten. Ze moeten een procedure doorlopen en daarbij hoort dat een medezeggenschapsraad om advies vraagt. Er zijn verschillende opties en het is aan Wereldkidz om die te verkennen. Natuurlijk hechten de scholen eraan dat de samenwerking met de gemeente goed is. Ik heb aangedrongen op een zorgvuldig proces en dat er goede communicatie in de juiste volgorde moet komen.’

Perspectief
De wethouder vindt dat de vorm die wordt gekozen moet zorgen voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en in het belang van het kind moet zijn. ‘De gemeente kan geen versnelling of vertraging aanbrengen in het traject dat zij moeten doorlopen.’ Smolenaers wil wel dat perspectief wordt geboden en zo snel mogelijk zekerheid. Een vorm kan zijn dat een andere school het overneemt, zoals bij de Van Dijckschool is gebeurd. Wat betreft de bemoeienis van de gemeente zegt Smolenaers: ‘Wij zorgen voor nieuwbouw en scholen zorgen voor het onderhoud. Wij dringen eropaan dat het proces zorgvuldig maar wel tijdig wordt doorlopen zodat ouders zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn.’

Kinderen
Wethouder Smolenaers maakt zich hard om de mogelijkheid om het onderwijs te verbeteren te bevorderen. Wij hebben in de eerste plaats een verantwoordelijkheid naar de ouders en de kinderen. De gemeente heeft in november bij Wereldkidz aangedrongen op een communicatieplan en om de juiste mensen op het goede moment te informeren. Hij vindt het belangrijk dat in de gemeente De Bilt openbaar onderwijs blijft. Wat betreft De Kievit ligt de bal nu bij de school, het bestuur en de medezeggenschapsraad. Voor de ouders en de kinderen is het van belang om zo snel mogelijk een perspectief te hebben.

Spreidingswet
‘De Spreidingswet betekent voor De Bilt dat we 277 asielzoekers moeten opvangen, waarvan 23 AV’ers, dat zijn alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Het college heeft de wens om te voldoen aan de taakstelling die voor onze gemeente geldt’, aldus wethouder Dolf Smolenaers. ‘We gaan daarom voor deze mensen op zoek naar locaties in de gemeente. Voordat we mensen actief gaan benaderen willen het signaal afgeven dat we dit willen gaan doen.’ De gemeente heeft geen asielzoekerscentrum meer en dat moeten we weer zien te realiseren. ‘Voor statushouders hebben we een afspraak gemaakt met de woningcorporatie Woongroen dat ze iedere maand vier woningen beschikbaar stellen voor statushouders. Dat loopt nu op schema waardoor we onze achterstand dit jaar langzaam inlopen.’

Locaties
’Verder zijn er twee trajecten voor flex-woningen door de gemeenteraad vastgesteld voor een mix van starters, spoedzoekers en statushouders. Daarmee gaan we een slag slaan om weer op schema te komen. We hopen dat we eind dit jaar als het meezit die woningen kunnen realiseren.’ Voor statushouders zijn op dit moment 13 woningen beschikbaar gesteld. Burgemeester Potters: ‘We streven wel naar langdurige goede opvang en hebben een mooi vrijwilligersnetwetwerk in de gemeente dat goed werk verzet.’ Om te voldoen aan de taakstelling moet de gemeente ook asielzoekers opvangen. Dat kan over verschillende locaties verspreid zijn. Over locaties is nu nog niets te zeggen. We moeten zien wat zich aandient. Smolenaers: ’Als alle gemeentes doen wat ze moeten doen dan is Ter Apel ontlast en kunnen we dit op een eerlijke manier doen. Laten we maar gewoon aan de slag gaan.’


De openbare Daltonschool Wereldkidz Kievit aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk.  

Wethouder Dolf Smolenaers wil zo snel mogelijk aan de slag.