Namens het College nam wethouder Anne Marie ’t Hart het nieuwe plan in ontvangst van de expertgroep v.l.n.r. juridisch adviseur bestuursrecht mr. Frits van der Burg, stedenbouwkundig adviseur Hans Sluijmer en voormalig SP-raads- en statenlid Anne Marie Mineur.
Namens het College nam wethouder Anne Marie ’t Hart het nieuwe plan in ontvangst van de expertgroep v.l.n.r. juridisch adviseur bestuursrecht mr. Frits van der Burg, stedenbouwkundig adviseur Hans Sluijmer en voormalig SP-raads- en statenlid Anne Marie Mineur.

Weer een plan voor het Hessingterrein

Algemeen

door Henk van de Bunt

Op 28 november presenteerden Bewonersvereniging Leefklimaat Utrechtseweg (BV-LUW) en de zogenoemde Expertgroep Hessingterrein in De Bilt de resultaten naar een onderzoek over de financiële haalbaarheid van woningbouwplannen op het voormalige Hessingterrein aan de Utrechtseweg in De Bilt, waaronder ook het woningbouwplan van de firma Verwelius. 

De firma Verwelius is al geruime tijd bezig met woningbouwplannen voor het voormalige Hessingterrein aan de Utrechtseweg in De Bilt. Het onderwerp duikt regelmatig op zowel op de agenda van de gemeente De Bilt als van de provincie Utrecht in verband met de cultuur- en natuurwaarden in het gebied. 

Samen met de natuurorganisaties zetten bewonersvereniging LUW en de Expertgroep zich in voor woningbouw, die zo min mogelijk schade aan die waarden toebrengt. De firma Verwelius houdt vast aan de bewering dat minder omvangrijke plannen niet uit kunnen, maar weigert openheid te geven over de financiële onderbouwing van haar plannen. 

De Expertgroep, in samenwerking met de Bewonersvereniging LUW, heeft de firma Interplan Bouwsupport bereid gevonden om een betrouwbaar actueel beeld te geven van kosten en opbrengsten van drie verschillende scenario’s. Naast de plannen, die Verwelius presenteerde op 1 december 2022, gaat dat om het alternatieve plan dat de Expertgroep vervolgens presenteerde op 11 januari 2023. Als ijkpunt voor de discussie richt het derde scenario zich op een break-even variant, waarbij is uitgerekend hoe een plan eruit ziet waarbij beperkt(er) winst gemaakt wordt. 

Dassen en reeën
Honderd woningen, minder overlast voor reeën en dassen en ook nog eens een miljoenenwinst voor de grondeigenaar. Maar of het nieuwe bouwplan van omwonenden van het Hessingterrein in De Bilt kans maakt, is nog te bezien.

Ook het professionele bouwplan dat Bewonersgroep Leefklimaat Utrechtseweg (LUW) dinsdag 28 november presenteerde, brengt geen duidelijkheid in het hoofdpijndossier Hessingterrein. Want wat de status is van dit zoveelste plan, weet niemand. Hoewel LUW, met in zijn gelederen bouwkundig ingenieur en stedenbouwkundig adviseur Hans Sluijmer, juridisch adviseur bestuursrecht mr. Frits van der Burg en voormalig SP-raads- en statenlid Anne Marie Mineur, haar bouwplan tot achter de komma heeft laten doorrekenen door onafhankelijk bouwbureau Interplan, is het de vraag of Verwelius nog geduld heeft voor nieuwe plannen.

Raad van State
Verwelius staat al jaren te trappelen van ongeduld om te beginnen en leek in januari 2022 groen licht te krijgen voor de bouw van 130 woningen op het terrein. Maar het toenmalige CDA-raadslid Margriet van de Vooren stak daar een stokje voor door tegen te stemmen, waardoor het voorstel één stem tekort kwam. Van de Vooren verliet de partij en is inmiddels statenlid voor GroenLinks en voorzitter van de plaatselijke afdeling. De inmiddels nieuw aangetreden wethouder Anne Marie ‘t Hart (GroenLinks) zocht toenadering tot de teleurgestelde projectontwikkelaar en zowaar presenteerden zij een jaar later een nieuw minder omstreden plan dat recht deed aan reeën en dassen die regelmatig door de faunapassage het gebied inlopen. Dat gezamenlijke plan van De Bilt en Verwelius staat echter weer op losse schroeven nadat de Raad van State de projectontwikkelaar in het gelijk stelde en oordeelde dat de gemeenteraad in 2022 onzorgvuldig had gehandeld in het afserveren van het bouwplan. Bouwer Verwelius eist nu, gesterkt door het besluit van de rechter, dat het oorspronkelijke bouwplan weer op tafel komt. Dat gaat gebeuren volgens wethouder ’t Hart; in maart zet de Biltse gemeenteraad de klok twee jaar terug en begint de discussie over het plan, de faunapassage en bouwen buiten de rode contour weer van voren af aan.

Provincie
Ook de provincie Utrecht speelt er inmiddels een belangrijke rol bij en stelt strenge eisen aan het bouwen in de natuur rondom het Hessingterrein. Daarnaast dreigen schadeclaims van Verwelius richting De Bilt voor de opgelopen vertraging. De presentatie van een nieuw bouwplan van bewonersgroep LUW is eigenlijk best opmerkelijk; het bevat ‘slechts’ 100 woningen (39 minder dan Verwelius wil). Ook dreigt er in minder winst ( 5 mil.) Toch zien de experts van LUW een groot voordeel: ‘Op deze plannen zullen geen bezwaren en langdurige procedures volgen’, zo verwachten zij.