De aangelegde parkeerplaats draagt bij aan het oplossen van de parkeerproblematiek in de Ambachtstraat.
De aangelegde parkeerplaats draagt bij aan het oplossen van de parkeerproblematiek in de Ambachtstraat.

Bestemmingsplan Ambachtstraat wordt aangenomen

Algemeen

De gemeenteraad van De Bilt zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op 28 september instemmen met het voorstel van het College tot vast stelling van het bestemmingsplan ‘Ambachtstraat 8 te De Bilt’ in De Bilt. 

Het voorliggende bestemmingsplan betrof een initiatief van de gemeente in samenwerking met het bedrijf MSD/Intervet B.V. Onderling is afgesproken, in een verkoopovereenkomst, dat de gemeente de procedure tot wijziging van de bestemming aan de Ambachtstraat 8 en Troelstraweg 49a te De Bilt verzorgt. De percelen bevinden zich aan de noordkant van de Ambachtstraat en achter de bebouwing aan de Troelstraweg en zijn (dus) omringd door zowel woonpercelen als enkele bedrijven. 

Moskee
Op dit moment is het betreffende perceel onbebouwd. De voormalige bebouwing (o.a. moskee) is gesloopt en het parkeerterrein en de fietsenberging ten behoeve van het naastgelegen bedrijf MSD/Intervet B.V. zijn aangelegd. De aanleg is onderdeel van de eerder verleende vergunning voor het uitbreiden van de productiecapaciteit van MSD/Intervet B.V. In het kader hiervan is door MSD/Intervet B.V. uitgebreid met de buurt gesproken, de aanleg van de parkeerplaats draagt bij aan het oplossen van de parkeerproblematiek in de Ambachtstraat.

Geen zienswijzen
Het voorliggende bestemmingsplan is naar diverse partners gestuurd in het kader van wettelijk vooroverleg; zij hebben geen aanleiding gezien opmerkingen te maken over voorliggend plan. Gedurende de inzagetermijn zijn geen zienswijzen ontvangen; daarop gebaseerd stelt het College voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

[door Henk van de Bunt]

De voormalige bebouwing (o.a. moskee) is gesloopt.