Verkeerswethouder Pim van de Veerdonk.
Verkeerswethouder Pim van de Veerdonk. Foto: Guus Geebel

Maatregelen om verkeerssituatie in De Bilt te verbeteren

Algemeen

Donderdag 14 september gaven verkeerswethouder Pim van de Veerdonk en de gemeentemedewerkers Pieter Otten en Wouter Le Fèvre een toelichting op het verkeerscirculatieplan (VCP) De Bilt. Het plan is bedoeld om de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van De Bilt te waarborgen. 

De kern De Bilt kent een duidelijke hoofdstructuur van de wegen. Bij het maken van het plan is gekeken naar onder meer de verkeersaantallen, het type verkeer, de snelheid en de verkeersveiligheid. Daarbij zijn ook de knelpunten gemonitord. Het plan is door een extern bureau geëvalueerd. In april 2023 was een bewonersavond georganiseerd om het rapport te bespreken. Tijdens de avond is een groot aantal vragen gesteld en zijn de nodige opmerkingen gemaakt. Na deze avond zijn in de maanden mei en juni ook nog vele aandachtpunten per e-mail binnengekomen. Op basis van de volledige evaluatie is door het college bepaald welke aanvullende maatregelen er nog nodig zijn. 

Sluipverkeer
Wethouder Pim van de Veerdonk licht aan de hand van een presentatie een en ander toe. Hij geeft eerst aan waarom er een VCP voor De Bilt is opgesteld. ‘Het speelt al heel lang en het ging er vooral om de bereikbaarheid in dit gebied te verbeteren wat betreft de veiligheid, de leefbaarheid van de mensen en om het sluipverkeer te laten verminderen.’ Sluipverkeer komt vooral van automobilisten die niet woonachtig zijn in de gemeente De Bilt en meestal uit de richting Zeist komen. Ze zoeken een weg naar de snelwegen om de drukte op de snelwegen te omzeilen door een stukje door De Bilt te rijden. De Groenekanseweg speelt daarbij een belangrijke rol. Dat ging eerst over de Blauwkapelseweg, de kortste weg om door de wijk te gaan, maar daar is om sluipverkeer te ontmoedigen inmiddels eenrichtingsverkeer gekomen.

Draagvlak
De wethouder noemt de belangrijkste acties die in dit VCP zijn gerealiseerd of in gang gezet zijn. De invoering van eenrichtingsverkeer op een aantal plekken, de aanpassing van de kruising bij het Dr. Letteplein en de reconstructie van de Hessenweg Zuid. ‘Die zijn in feite al gerealiseerd en we kunnen concluderen dat wat we in het VCP hebben afgesproken nu klaar is. We hebben extra metingen en externe monitoring gedaan om te kijken of het VCP doet wat het moet doen, door de verkeerstromen in kaart te brengen in de periode december 2022 tot begin dit jaar, door middel van draden op de weg. Ook zijn in overleg met inwoners op een aantal plaatsen camera’s geplaatst om te kunnen zien wat er precies gebeurt. Er is gekozen voor een VCP dat het meeste draagvlak had.’

Knelpunten
‘We hebben geconstateerd dat er sinds het VCP geen geregistreerde letselgevallen zijn geweest in de kern De Bilt. We hebben ook gezien dat sommige wegen drukker geworden zijn. Er is bij de evaluatie een aantal aanbevelingen gedaan om enkele kruisingen en wegvakken te verbeteren. Uit de evaluatie en de gemaakte opmerkingen is een voorstel opgesteld waarmee het college eind augustus akkoord ging. In dit geval gaat het om een aantal knelpunten die we hadden en nog steeds hebben. Dat is onder meer de oversteek bij de Biltse Rading vlakbij de rotonde aan de Groenekanseweg waar het uitzicht niet goed is.’

Nobelkwartier
‘Er zijn geen meldingen meer over de bussluis aan het eind van de Blauwkapelseweg waar in het begin auto’s schade opliepen. Bewoners van de Blauwkapelseweg zijn blij met de nieuwe situatie. Bij de ontwikkeling van het Nobelkwartier moet nog een slag gemaakt worden met het fysiek scheiden van voetgangers en gemotoriseerd verkeer aan het verlengde van de Asserweg. Bewoners hebben gevraagd nog eens goed naar het vrachtverkeer te kijken bij de nieuwe aansluiting van de Looydijk op de Soestdijkseweg waar gemotoriseerd verkeer niet meer mag inrijden. Vooral om beter zicht op het fietspad te krijgen. Daar gaan we ook mee aan de slag.’

[door Guus Geebel]

Bewoners van de Blauwkapelseweg zijn blij met de nieuwe situatie.