Burgerparticipatie als gebroken speerpunt van het College van B&W en de Gemeenteraad.

Tekening Ebbe Rost van Tonningen voorzitter Wijkraad De Leijen
Burgerparticipatie als gebroken speerpunt van het College van B&W en de Gemeenteraad. Tekening Ebbe Rost van Tonningen voorzitter Wijkraad De Leijen

Klacht tegen onbehoorlijk bestuur

Algemeen

Op 24 januariheeft Wijkraad De Leijen - in samenwerking met andere bewonersorganisaties - een voorstel ingediend bij de Gemeenteraad van De Bilt. Het gaat om de toepassing van het uitdaagrecht voor bewonersorganisaties om het participatieplan Spoorzone zelf uit te voeren. Het heeft 4 maanden geduurd voordat een raadscommissie een advies heeft ingediend bij de Gemeenteraad. 

Op 25 mei heeft de Gemeenteraad dit voorstel verworpen en stelt de indieners van het voorstel bovendien niet in staat om met de adviesraad te overleggen. 

Het verloop en het besluit van de gemeenteraadsvergadering van 25 mei is een reden om een klacht in te dienen tegen het gemeentebestuur De Bilt wegens onbehoorlijk bestuur. Bovendien heeft het College van B&W nog steeds geen werk gemaakt van de toegezegde participatie-coördinator. Dat duurt inmiddels al ca 6 maanden.