Erik Dalmeijer aan het woord; het college luistert. Ik zorg nog voor een foto van de accommodatie.
Erik Dalmeijer aan het woord; het college luistert. Ik zorg nog voor een foto van de accommodatie.

Plannen Leger des Heils in Hollandsche Rading

Algemeen

door Henk van de Bunt

Het Leger des Heils is van plan is een nieuwe locatie te realiseren op het terrein van eigenaar Samen Zorgen B.V. aan de Karnemelksweg 8 in Hollandsche Rading. Het gaat om een 24-uurswoonvoorziening voor 34 mensen. 

In een in de directe omgeving verspreide brief van 19 mei geeft Regiomanager Ynse de Vries nadere toelichting en nodigt omwonenden voor een laagdrempelige inloopbijeenkomst op vrijdag 2 juni op de gedachte locatie. 

Toelichting
Domus+ Abstinent is een voorziening voor 34 mensen met een lichtverstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek. Abstinent houdt in dat geen enkel verdovend middel (alcohol, hard- en softdrugs) is toegestaan. Dit maakt de locatie uitermate geschikt voor mensen die willen herstellen van een verslaving of mensen die niet verslaafd zijn, maar wel het risico lopen op verslaving als zij op een locatie terecht komen waar middelengebruik op de eigen kamer gedoogd is. Op de locatie is 24/7 begeleiding aanwezig, deze begeleiding is gericht op activering en het duurzaam herstellen van het gewone leven zonder verslaving. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze locatie. Zodra de diverse partijen akkoord zijn, worden de plannen voorgelegd aan de gemeente De Bilt en wordt vervolg informatie verstrekt.

Gemeente
In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 mei stelde Erik Dalmeijer (VVD) hierover een drietal vragen aan het college: ’Is het College op de hoogte van deze plannen’, ‘gaat het College op 2 juni de inloopbijeenkomst bezoeken’ en ‘hoe staat het college tegenover deze plannen’. Wethouder Krischan Hagedoorn antwoordde: ‘Het college heeft, nadat ze door het Leger des Heils is benaderd, hen direct verzocht eerst onderzoek te doen bij omwonenden en betrokken partijen. Op deze manier zijn omwonenden en betrokken partijen zo vroeg mogelijk en ver voordat sprake is van realisatie meegenomen in het proces. De uitkomsten neemt het Leger des Heils mee in hun plannen, die zij zullen aanbieden aan onze gemeente. Belangrijk te vermelden dat de doelgroep niet bestaat uit mensen met een actieve verslaving. De locatie is specifiek bedoeld voor mensen die willen herstellen van een verslaving of die niet verslaafd zijn. Deze begeleiding is gericht op activering en het duurzaam herstellen van het gewone leven zonder verslaving in de maatschappij. Er geldt dan ook een totaalverbod op verdovende middelen (alcohol, hard- en softdrugs). Het college is zelf niet aanwezig; wel is namens de gemeente de gebiedsmakelaar. In het algemeen staat het college positief ten opzichte van het huisvesten van een kwetsbare doelgroep op deze locatie. We kunnen hiermee een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren als gemeente aan de huisvesting en re-integratie van deze mensen in onze samenleving. Vanwege de rustige ligging buiten de stedelijke omgeving, maar niet buiten onze samenleving, is de locatie passend voor de beoogde doelgroep van het Leger des Heils. In het verleden is het terrein ook al langdurig gebruikt als jeugdinternaat van Bijzonder Jeugdwerk’.

Samen voor Hollandsche Rading
Samen voor Hollandsche Rading is niet betrokken geweest bij enig vooroverleg over deze plannen van het Leger des Heils en zal op 2 juni met 2 personen de geplande informatieve inloopbijeenkomst bezoeken om nader over deze plannen te vernemen. Met name heeft zij vragen over de inhoud van de begeleiding en van de dagbesteding van deze doelgroep alsmede over de grootte van deze groep in relatie tot de overige hulpverlening op het terrein.