Afbeelding

Niets nieuws

Algemeen

Bij het opruimen van een kast kwamen ze tevoorschijn, kranten uit 1936, keurig opgevouwen. “Vers van de pers” als je niet beter wist. “Het Nieuws” voor Maartensdijk, Blauwkapel, Westbroek en Achttienhoven, 2x per week uitgegeven door E. Kwint uit Maartensdijk. Een voorloper van De Vierklank, zou je kunnen zeggen.

Het Nieuws bevat berichten uit het hele land, toegespitst op plaatselijk nieuws. Verhalen die wij niet meer herkennen. Verslagen van gemeenteraadsvergaderingen over besmettelijke ziekten, voetbal op zondag, veldwachtersverordening. Protest vanwege verspilling van grind bij het dichten van gaten in de (zand)weg. Zorg: “De doorrit voor fietsers bij de tol is te lang, waardoor zij die minder handig op de fiets zijn, er niet gemakkelijk door kunnen komen.”

Ingezonden stukken waarin de ene schrijver de vorige (oud-/raadsleden) ervan beticht te zeggen: “Ik heb n.l. een hekel aan den Burgemeester. Daarom nam ik me voor, hem nu eens geducht den voet dwars te zetten...” Over een politiek van “potverteren en bankroet”. Verontwaardiging van voor- en tegenstanders omtrent de aanschaf van een nieuwe motorspuit door de brandweer. 

Gekrakeel. Een hevige vechtpartij waarin mannen elkaar toetakelden met messen, waarbij “… de aanvaller lucht gaf aan zijn gevoelens jegens den minnaar van zijn gewezen vrouw.” Vernielingen en roofmoord... Aanbod op de veemarkt van vette kalveren, patrijzen, kroten, oude kippen, ijsdener klumpkes, vlugge handel… Advertenties: “Gezocht, boerenknecht voor terstond.” Boonenstokken, slieten, klaverruiters, takkenbossen, krambanden om houten klompen te herstellen. “Vijf jaar jonger door een maatcorset.” Kunsttanden...

Maar ook actualiteiten die nu nog spelen: Gemeentelijk uitbreidingsplan De Bilt, belastingontduiking, frauduleuze reisdeclaraties. De KLM vraagt meer subsidie… Trots wordt geschreven over de aanleg van de rijksweg Utrecht Wageningen Arnhem, langs landgoed Vollenhove. “Het zandlichaam van de weg slingert zich als een breed lint door het mooie afwisselende landschap...”

Het zijn de crisisjaren. “De tijden zijn moeilijk, de toekomst onzeker”. Aangeraden wordt “… het hoofd koel te houden en te doen wat zijn hand vindt om te doen”. Er wordt gewaarschuwd tegen “overdreven angstuitingen”, zoals hamsteren. Maar ook: “Regering kondigt terstond uitvoerverbod af om de nationale behoefte niet in gevaar te brengen”. Genoemd worden “wol, hennep, jute tot ontplofbare stoffen”. We weten nu dat een paar jaar later de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Bij de presentatie van een nieuw Verkade album schrijft Jac. P. Thijsse: “Maar al te veel Nederlanders beseffen nog niet, in welk heerlijk land zij het voorrecht hebben te leven.”

(Karien Scholten)

In haiku:

Het belang van nieuws

Pers, propaganda, protest

Schuilt in de toekomst

NB: Binnenkort meer ‘nieuws’ terug te lezen op de website van Historische Vereniging Maartensdijk.