Onder de bezoekers was ook wethouder Dolf Smolenaers; hier in gesprek met enkele bewoners van dit huis.
Onder de bezoekers was ook wethouder Dolf Smolenaers; hier in gesprek met enkele bewoners van dit huis.

Open dag in Lugtensteyn

Algemeen

Zaterdag was het in Lugtensteyn aan de Orionlaan te Bilthoven Open Dag voor belangstellenden. Lugtensteyn is een woongroep waar 55+ers bij elkaar wonen. 

Het gebouw is eigendom van de SSW en telt 28 appartementen, gelegen rondom een grote gemeenschappelijke ruimte, het Atrium, waar regelmatig concerten en andere activiteiten plaats vinden. De bewoners ervaren een sterke vorm van betrokkenheid bij elkaar, wat door deze activiteiten versterkt wordt. Er is ook een ruim buitenterras waar het goed toeven is. De Open Dag trok meerdere belangstellenden die genoten van een huiselijke sfeer.         (Frans Poot)