Deelnemende partijen op verkiezingsborden.
Deelnemende partijen op verkiezingsborden.

Als De Bilt de Staten samengesteld zou hebben

Algemeen

In de nieuwe Provinciale Staten komen vijftien fracties. DENK keert niet meer terug en BBB, Volt en JA21 komen nieuw in de Staten. Forum voor Democratie zakt van 6 zetels naar 1 zetel. In de gemeente De Bilt werden 22843 geldige stemmen uitgebracht en de opkomst was 68,9 procent.

In bijgaand overzicht is berekend hoe de gemeente De Bilt en de afzonderlijke kernen de 49 zetels die Provinciale Staten telt verdeeld zouden hebben op basis van de uitgebrachte stemmen in de stemlokalen in die kernen. In de eerste kolom staat de nieuwe samenstelling van de Utrechtse Staten. Daarnaast de uitslag van de gehele gemeente De Bilt. De uitslag van de afzonderlijke kernen laat een paar opmerkelijke resultaten zien. Uitschieter is Wesbroek waar de kiezer de BBB 15 zetels gegeven zou hebben, Hollandsche Rading gaf de meeste stemmen aan de VVD en De Bilt/1bilthoven aan GroenLinks. In Maartensdijk zouden 9 zetels naar de SGP gaan. Hetzelfde overzicht uit 2015 en 2019 laat de ontwikkelingen van het stemgedrag zien.

Uitslagen op basis van 49 zetels 2023


Provincie

Utrecht

Gemeente

De Bilt

De Bilt/

Bilthoven

Maartensdijk

Groenekan

Hollandsche Rading

Westbroek

GRLINKS

7

8

9

3

6

6

3

VVD

6

8

8

5

8

9

5

FVD

1

1

1

1

1

1

1

CDA

4

4

3

4

4

4

3

D66

5

6

6

3

5

5

2

PVDA

3

3

4

3

3

2

1

CU

3

2

2

3

2

1

4

PVV

2

1

1

2

1

1

1

PvdD

3

3

3

2

4

4

2

SP 

1

1

2

2

1

1

1

SGP

2

2

1

9

3

2

8

50 PLUS

1

1

1

1

1

1

-

DENK

-

-

-

-

-

-

-

ZW PIET

-

-

-

-

-

-

-

BBB

7

5

3

8

6

6

15

JA21

2

2

2

2

2

3

1

VOLT

2

2

2

1

2

2

2

BVNL

-

-

0

-

-


-

U26

-

-

1

-

-

1

-

totaal

49

49

49

49

49

49

49

Waterschap
De partij Water Natuurlijk bleef met 6 zetels de grootste partij bij de verkiezingen van het waterschap De Stichtse Rijnlanden. De gemeente De Bilt valt grotendeels onder dit waterschap. Er waren voor dit waterschap 26 zetels te verdelen. De Partij voor de Dieren en de BBB kregen elk 4 zetels. De VVD en de PvdA elk 3 en het CDA en AWP voor water, klimaat en natuur elk 2. De ChristenUnie en de SGP krijgen elk 1 zetel. Donderdag 23 maart wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt. Naast inwoners uit de gemeente De Bilt die voor waterschap De Stichtse Rijnlanden hun stem konden uitbrengen, konden inwoners van Westbroek hun stem uitbrengen voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Enkele inwoners in de gemeente konden dat voor het waterschap Vallei en Veluwe. [Guus Geebel]

Uitslagen op basis van 49 zetels in 2015

Provincie

Utrecht

Gemeente

De Bilt

De Bilt/

Bilthoven

Maartensdijk

Groenekan

Hollandsche Rading

Westbroek

VVD

9

10

11

6

11

16

7

PvdA

5

5

5

3

4

2

2

CDA

6

6

5

7

6

4

13

D66

9

9

10

5

9

11

3

PVV

4

4

3

6

4

4

4

GRLINKS

4

4

4

2

3

2

2

SP

4

4

5

4

2

3

3

CU

3

2

2

3

2

1

4

SGP

2

2

1

10

5

2

9

50PLUS

1

1

1

1

1

1

1

PvdD

2

2

2

2

2

3

1Uitslagen op basis van 49 zetels in 2019
Provincie

Utrecht

Gemeente

De Bilt

De Bilt/

Bilthoven

Maartensdijk

Groenekan

Hollandsche Rading

Westbroek

VVD

8

9

10

6

10

11

5

D66

5

5

6

2

6

5

2

CDA

5

4

4

6

4

5

10

PvdA

4

4

4

3

3

2

2

PVV

2

2

2

3

1

2

2

SP 

2

2

2

2

2

1

1

GRLINKS

8

9

9

4

8

6

4

CU

4

2

2

4

2

2

6

PvdD

2

3

3

1

3

4

3

SGP 

1

2

1

9

3

1

8

50PLUS

1

1

1

2

1

1

1

DENK

1

-

-

-

-

-

-

U26GEM

-

1

1

1

-

1

-

FvD

6

5

4

6

6

8

5

totaal

49

49

49

49

49

49

49Het tellen van de stemmen duurde heel lang.