Vergaderingen van Wijkraad de Leijen worden altijd zeer goed bezocht.
Vergaderingen van Wijkraad de Leijen worden altijd zeer goed bezocht.

Wijkraad de Leijen over verkiezingsuitslag

Algemeen

door Henk van de Bunt

Aan de vooravond van de jaarvergadering van Wijkraad de Leijen in Bilthoven ging Nederland massaal naar de stembus (voor de Provinciale Staten). Er kwam een uitslag die meer ‘aangaf’ dan een cijfermatige onderbouwing van de uitslag van winnende provinciale fracties. Alle reden om eens het oor te luisteren te leggen bij de voorzitter van de Wijkraad Ebbe Rost van Tonningen.

‘Heeft naar jouw mening de overwinning van BBB bij de provinciale verkiezingen invloed op bewonersorganisaties’? ‘Indirect wel; er is veel ontevredenheid in ons land over de zittende politici. Een bewonersorganisatie wordt daardoor belangrijker’. 

‘Hoe dan? Ebbe: ‘Een bewonersorganisatie probeert de invloed van burgers op de lokale politieke besluitvorming te versterken. En daarnaast liggen er in de wijk kansen voor eigen initiatieven, bijvoorbeeld op het terrein van groenadoptie en biodiversiteit’.

Spoorzone
‘En hoe is het met de spoorzone?’ Rost van Tonningen: ‘In het nieuwe plan voor woningbouw in de Spoorzone werden wij te laat geïnformeerd. Ook werd ons door de gemeente een participatie-coördinator beloofd, die er nog steeds niet is. Wij werken wel goed samen met andere bewonersorganisaties en dienen eigen voorstellen in. De gemeente omarmt het participatierecht, komen zij dat ook na’?

Jaarvergadering
‘Waar gaat de jaarvergadering van de Wijkraad over?’ De voorzitter: ‘Wij vragen o.a. op deze jaarvergadering of de bewoners een vereniging willen zijn of doorgaan met de Wijkraad als stichting. Bij een vereniging hebben de leden meer invloed. Voor niet-leden heeft de wijkraad dan geen functie meer. Daar moeten de bewoners over beslissen op 28 maart’.

Organisatie
Rost van Tonningen ziet een wijkraad als een ontwikkelingsorganisatie: ‘Burgers ondersteunen in hun eigen initiatieven, of het nu gaat om speeltuinen, groenadoptie of verkeersproblemen. Burgers moeten de ruimte krijgen. De Wijkraad wil ook gemeentelijk beleid vertalen naar wat bewoners willen, zoals bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie, waarin de functie voor de grond wordt bepaald, bijvoorbeeld voor natuur, landbouw of windmolens. ‘En de boeren?’ ‘Wij hebben wel agrarisch gebied in de omgeving. De boeren zijn van oudsher verbonden met hun land. De afgelopen decennia heeft de landelijke overheid de agrariërs steeds weer verschillende kanten opgestuurd. Je kunt onze boeren niet dwingen hun bedrijf op te heffen. En dan weinig of niets doen met grote vervuilende bedrijven’.

De jaarvergadering van Wijkraad De Leijen is op dinsdag 28 maart om 20.00 uur in het gebouw van WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven.