Duurzaamheidswethouder Krischan Hagedoorn aan het woord.
Duurzaamheidswethouder Krischan Hagedoorn aan het woord.

Bewonersavond Vereniging Groenekan

Algemeen

Donderdag was de zaal in de Groene Daan goed gevuld met belangstellenden voor deze bijeenkomst. Voorzitter Tonny Groen heette iedereen welkom en opende de avond met op de agenda enkele heikele onderwerpen. 

Als eerste punt kwam de verkeerssituatie op de Groenekanseweg en de KW-weg (Koningin Wilhelminaweg) aan de orde. Enkele inwoners stonden stil bij de gevaren voor vooral fietsers op de Groenekanseweg. Er gebeuren regelmatig ongelukken waarbij fietsers het slachtoffer zijn. Bovendien verkeert de weg in een slechte staat met oneffenheden en gaten in het asfalt. Daarom is er een werkgroep Groenekanseweg opgericht. Deze streeft naar de status van een fietsstraat, waar de auto te gast is. 

Doorfietsroute
Ook de verkeerssituatie van de KW-weg kwam aan de orde. Daar is het rijwielpad tevens een voetpad, waardoor geregeld gevaarlijke situaties ontstaan. Inwoners pleitten ervoor om de weg een 30 km status te geven en de fietsers op de rijbaan te laten. De strategisch adviseur mobiliteit van de gemeente lichtte de gemeentelijke plannen toe m.b.t. deze twee wegen toe. Ook vertelde hij dat het fietspad langs de KW weg een doorfietsroute is voor fietsers richting Hilversum.

Verduurzamen
Vervolgens lichtte Krischan Hagedoorn, wijkwethouder Groenekan, de plannen van de gemeente toe om woningen te verduurzamen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op de daken en gasloze wijken; hij sprak hij over mogelijke financiële steun aan bewoners.

Ook kwamen de locatie van zonnevelden en windmolens aan de orde. Bouwe Taverne van BENG ging dieper op deze materie in en lichtte de plannen toe van de zonneweide Voordaan en het verduurzamen van woningen. 

Golf
Een bewoner stond uitgebreid stil bij de ontwikkelingen rond het party/golfcentrum. De ondernemer heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente m.b.t. de horecavoorziening. Hij vertelde ook over de forse lichtvervuiling en lawaai vanaf deze locatie. Deze strijd is nog lang niet ten einde. Wethouder Anne Marie ’t Hart, portefeuillehouder ruimtelijke ordening, lichtte het standpunt van de gemeente toe en dat er nog geen vergunning is verleend zolang het plan niet aan de vastgestelde voorwaarden voldoet. Over dit onderwerp is het laatste woord nog niet gezegd.

Het was een bewogen avond, waarover de bezoekers in de kantine nog lang napraatten. 

(Frans Poot)