Koningin Máxima, erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas,?was aanwezig bij de ondertekening van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs.
Koningin Máxima, erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas,?was aanwezig bij de ondertekening van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs.

MuziekAkkoord Speciaal Onderwijs

Algemeen

Op de Muziektafeldag komen de regio’s, waar structureel muziekonderwijs inmiddels op de kaart staat om kennis en ervaringen te delen bijeen. Er worden ervaringen uitgewisseld en antwoorden op vragen uit de regio’s gegeven zodat iedereen vol hernieuwde energie weer een stap verder komt om het muziekonderwijs te verankeren.

De Landelijke Muziek-tafel-dag 2022 was een bijzondere dag, zeker ook omdat de erevoorzitter Koningin Maxima hierbij aanwezig was. De dag werd gehouden in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Van alle regio’s waar structureel muziekonderwijs op de kaart staat, om ervaringen te delen, waren afgevaardigden aanwezig ook de medewerkers van het Kunstenhuis en Kunst Centraal vanuit De Bilt.

Op 23 november was Koningin Máxima, erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas,?aanwezig bij de ondertekening van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Ruim 100 betrokken partijen zetten hun handtekening onder het Akkoord, waarin is opgenomen hoe het muziekonderwijs binnen vijf jaar verankerd wordt op alle 543 basisscholen speciaal onderwijs.

Muziek is onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen in het Basisonderwijs, maar zeker ook in het Speciaal Onderwijs. Het muziekakkoord Speciaal Onderwijs werd ondertekend door verschillende partijen. Muziek in de Klas heeft precies dat goede effect op kinderen en draagt enorm bij aan het welbevinden. De intrinsieke waarde van muziek is een sterk middel om verwondering, creativiteit en ontroering te stimuleren. Onderzoek toont aan dat het effect van muziek nog sterker is bij kwetsbare kinderen.

Binnen het Speciaal onderwijs is muziek onmisbaar bij de vorming van skills zoals creativiteit en sociale vaardigheden. Deze dag werd er bijzondere aandacht gegeven aan het Speciaal Onderwijs. Kasper van Kooten vertelde tijdens deze dag over zijn liefde voor het maken van muziek en wat dit voor zijn fantasie van jongs af aan heeft betekend. Hij vulde dit aan met live muziek en het promoten van zijn boek: Van Kooten en de Beat. Online was de Classic Express aanwezig; de rijdende concertzaal van het Prinses Christina Concours waarin leerlingen hun aandeel hadden.         (Ella Prins)