Bewoners ondervinden overlast van jeugd op het parkeerterrein aan de Dierenriem in Maartensdijk
Bewoners ondervinden overlast van jeugd op het parkeerterrein aan de Dierenriem in Maartensdijk

Vragenhalfuur uit de raad van 24 november

Algemeen

door Guus Geebel

Wethouder Pim van de Veerdonk beantwoordt de vraag van Ralph Jacobs (VVD) of het college op de hoogte is van een aanpassing van vliegroutes van en naar Schiphol met nee. ‘Wij hebben er wel voor gekozen ons aan te sluiten bij vijftien andere gemeenten die zich scharen achter de zienswijze die de provincie heeft ingediend. Tegelijkertijd gaan we monitoren wat het definitieve besluit gaat worden. De route staat nog niet vast en de provincie vertegenwoordigt ons.’

Drugs
Werner De Groot (CDA) stelt vragen over overlast die bewoners ondervinden van dealers en gebruikers op het parkeerterrein van de sportclubs aan de Dierenriem in Maartensdijk die zich de laatste weken vooral ophouden bij het parkeerterrein van korfbalclub TZ. Burgemeester Sjoerd Potters zegt bekend te zijn met de jeugdgroep in Maartensdijk maar is het niet eens dat er sprake zou zijn van drugsdealproblematiek. ‘Er zijn bij de politie en bij de gemeente geen meldingen gekomen. Om een goed beeld te krijgen is het goed dat mensen het melden want dan weten we welke voertuigen daar komen en weten we iets over de kentekens. Naar aanleiding van een artikel daarover is de surveillance wat verhoogd om ons zelf een beeld te gaan vormen. Op lachgas kunnen we met onze APV handhaven en op 1 januari wordt de Opiumwet aangepast en zal het gebruik en bezit makkelijker aangepakt kunnen worden. De officier van justitie gaat over cameratoezicht voor opsporing. Dat zal hiervoor niet worden ingezet.’ Potters denkt dat de huidige aanpak een deel van de problematiek weggaat maar adviseert wel altijd te melden.

Geld op Orde
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) stelt vragen over het persbericht ‘Hulpteam Geld op Orde’ over problemen bij een website waarop burgers een energietoeslag kunnen aanvragen. Die zou niet goed werken. ‘Dit is meermaals intern aangegeven, maar de situatie is nog niet verbeterd’, aldus Schlamilch. Wethouder Krischan Hagedoorn antwoordt dat de RSD (Regionale Sociale Dienst) bij een check op een systeemfout geen duidelijke melding kreeg. De RSD heeft de melder gevraagd de cliëntgegevens in te mogen zien, maar kreeg geen toestemming. ‘Er is geen onduidelijkheid over het wel of niet meetellen van vakantiegeld. Onze gemeente hanteert de landelijke uitgangspunten. Bij de RSD worden de klachten niet herkend en er zijn geen speciale acties opgezet. Wel zetten we in op degenen die niet tot de doelgroep behoren maar wel in problemen komen. Daarvoor zetten we maatwerkbudget in. Als de melder wil meewerken door van de persoon die onterecht is afgewezen gegevens te delen dan kan de RSD onderzoeken of er een lek is. Het is altijd mogelijk een bezwaar in te dienen.’

Toeslagaffaire
Partap Bansie (GroenLinks): ‘Onlangs is de Wet hersteloperatie in werking getreden. Hierbij komt een deel van de brede ondersteuning, de kindregeling, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te liggen.’ Bansie vraagt welke brede ondersteuning de gemeente De Bilt gaat bieden aan deze kinderen, wie dit gaat uitvoeren en wanneer de gemeente verwacht informatie voor gedupeerde kinderen op de gemeentewebsite te plaatsen. Wethouder Pim van de Veerdonk antwoordt dat de gemeente daarmee aan de slag gaat. ‘Op 1 december staat informatie op de gemeentewebsite. Uitvoering vindt plaats tot 18 jaar bij Centrum voor Jeugd en Gezin, boven 18 jaar bij het Sociaal Team van Mens De Bilt.’ Voor andere vragen verwijst de wethouder naar de Belastingdienst.