Afbeelding

Vuurwerkvrije zones voor de jaarwisseling

Algemeen

door Henk van de Bunt

Bij motie van 3 november 2016 heeft de gemeenteraad in grote meerderheid het toenmalige college gevraagd om vuurwerkvrije zones in te stellen rond winkelcentra, religieuze gebouwen, voorzieningen voor kwetsbare groepen, de kinderboerderijen en natuurgebieden. Sindsdien geeft het (zittende) college aan die motie jaarlijks uitvoering door rond verpleeg- en zorginstellingen en kinderboerderijen vuurwerkvrije zones aan te wijzen. 

Omdat een landelijk vuurwerkverbod niet in de lijn der verwachting ligt, zijn ook voor de komende jaarwisseling vuurwerkvrije zones aangewezen; zodoende hebben de Buitengewoon Opsporingsambtenaren en de politie een grondslag om in geval van overlast binnen de aangewezen zones handhavend op te treden. 

Op termijn wil het college tot een algemeen vuurwerkverbod komen, waarbij het landelijk beleid en de handhaafbaarheid belangrijke aandachtspunten zijn. In het ‘Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2022-2023’ staat e.e.a. opgesomd:

In de directe omgeving van: 

 • ‘d Amandelboom, Noord-Houdringelaan 82 in Bilthoven
 • De Bremhorst, Jan van Eijcklaan 31 in Bilthoven 
 • De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven 
 • Dierenweide Maartensdijk in Maartensdijk 
 • Dijckstate, Maertensplein 98 in Maartensdijk 
 • Fraterhuis St.-Jozef, Schorteldoeksesteeg 1 in De Bilt 
 • Hospice Demeter, Weltevreden 3 in, De Bilt 
 • Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 in Bilthoven 
 • Reinaerde Buurtboerderij de Schaapskooi, Melkweg 1B in Bilthoven 
 • Rinnebeek, Sint Laurensweg 11 in De Bilt 
 • Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 in Bilthoven 
 • Weltevreden, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, De Bilt