V.l.n.r. Jannie Donkersgoed (leerkracht Albatros), Hanneke van Nieuwenhuizen (directeur Albatros), Willem Klap (bestuurder Wereldkidz), Annemarie Moons (beleidsmedewerker gem. Zeist), wethouder Angele Welting (gem. Zeist) en wethouder Dolf Smolenaers
V.l.n.r. Jannie Donkersgoed (leerkracht Albatros), Hanneke van Nieuwenhuizen (directeur Albatros), Willem Klap (bestuurder Wereldkidz), Annemarie Moons (beleidsmedewerker gem. Zeist), wethouder Angele Welting (gem. Zeist) en wethouder Dolf Smolenaers Foto: foto gemeente De Bilt

Extra hulp aan vluchtelingen in gemeente De Bilt

Algemeen

De Gemeente De Bilt ziet het als haar maatschappelijke taak om een rol te spelen in de opvang van vluchtelingen. Op 17 november jl. brachten wethouder Smolenaers en wethouder Welting (Zeist) een bezoek aan de Albatrosschool in Bilthoven, waar 100 vluchtelingenkinderen les krijgen. 

Noodopvang maar ook huisvesting voor de lange termijn geeft de meeste kansen voor vluchtelingen voor deelname aan de maatschappij en de verwerking van trauma’s. Opvang gaat namelijk niet alleen over (nood)huisvesting maar ook over onderwijs, zorg en een goede begeleiding.

Samen
Op de Albatrosschool (voormalige Oranje Nassaumavo) aan de Overboschlaan in Bilthoven wordt inmiddels aan zo’n 100 kinderen van vluchtelingen onderwijs gegeven. Het is een samenwerking tussen de gemeenten Zeist en De Bilt om de kinderen van Afghaanse evacués uit het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide naar school te laten gaan. Het schoolbestuur van Wereldkidz verzorgt de lessen. De kinderen gedijen goed en de school is ook erg blij met de vrijwilligers uit de buurt, die bij het onderwijs helpen.

Extra
Sinds kort worden er 3 extra lokalen ingezet. In deze lokalen krijgen vluchtelingenkinderen uit Kamp van Zeist les. Zij krijgen daar les totdat de tijdelijke school, die door het COA wordt gebouwd, op Kamp van Zeist klaar is. Ook voor deze kinderen wordt het onderwijs door Wereldkidz verzorgd. Wethouder Dolf Smolenaers: ‘Kinderen in noodopvang hebben net als ieder ander kind, recht op onderwijs. Door hier goede scholing aan te bieden, geven we deze kinderen een betere kans op een goede toekomst, ondanks hun moeilijke situatie. We zijn blij dat we hiermee gemeente Zeist en de kinderen kunnen helpen’.

AMV
Gemeente De Bilt is één van de gemeenten die voor de stroom vluchtelingen uit Afghanistan extra stappen heeft gezet door noodopvang te creëren voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers). Deze jonge, kwetsbare mensen hebben meer begeleiding nodig dan andere vluchtelingen en moeten vaak vanwege trauma’s in een rustige omgeving worden opgevangen. Daar is de locatie in Hollandsche Rading geschikt voor. Daarom is nu het besluit genomen om een extra bijdrage te leveren; waar eerst 6 vluchtelingen werden opgevangen zal het totaal nu uitkomen op 18 AMV-ers. Wethouder Smolenaers: ‘We voelen het als onze maatschappelijke opdracht om als college een stap extra te zetten voor deze jonge mensen. Hiermee leveren we ook onze bijdrage aan het oplossen van de schrijnende situatie in ter Apel.’ In 2023 zal er gekeken worden of er nog een groep van vijf en nadien nog een groep van zes AMV-ers opgevangen kunnen worden.

Statushouders
Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning; in 2022 heeft de gemeente De Bilt de taak om 59 statushouders op te vangen; dat doet men in samenwerking met Woonstichting SSW en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Wethouder Smolenaers: ‘De Gemeente De Bilt doet samen met woonstichting SSW haar uiterste best om ons aandeel in de huisvesting van statushouders deze taakstelling te halen. Dat lukt al jarenlang. Daar zijn we best trots op, want dat lukt lang niet iedere gemeente. We vinden het daarnaast belangrijk dat deze nieuwe inwoners van onze gemeente mee kunnen doen aan de samenleving. Er is daarom maatschappelijke begeleiding vanuit Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, ruimte om de Nederlandse taal te oefenen en er zijn mogelijkheden om (vrijwilligers-)werk te doen in samenwerking met maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Ook wordt er alles aan gedaan om de kinderen naar school te laten gaan. Daarom verdienen SSW en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt een enorme pluim voor het werk dat zij de afgelopen jaren gedaan hebben.’ Op www.debilt.nl/statushouders is meer informatie te vinden. 


Op de locatie ‘de Hertenkamp’ in Hollandsche Rading is op dit moment een kleinschalige opvang gevestigd van Nidos voor minderjarige asielzoekers. - [foto januari 2022 Henk van de Bunt]

Op de locatie ‘de Hertenkamp’ in Hollandsche Rading is op dit moment een kleinschalige opvang gevestigd van Nidos voor minderjarige asielzoekers.