Het bedrijf MSD in de Ambachtstraat in De Bilt zal op termijn moeten verhuizen.
Het bedrijf MSD in de Ambachtstraat in De Bilt zal op termijn moeten verhuizen.

Veel ingediende moties in de raadsvergadering

Algemeen

door Guus Geebel

In de afgelopen raadsvergadering van donderdag 24 november werden 7 van de 13 ingediende moties in stemming gebracht waarvan er twee met grote meerderheid werden verworpen. Vier moties kregen ‘groen licht’ van de raad al gingen niet álle neuzen dezelfde kant op.

De raad stemt met 20 stemmen voor en 6 tegen in met het ontwerp Regionaal risicoprofiel 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht. Drie leden stemden tegen maar worden geacht voor te hebben gestemd. De motie met als onderwerp Ladderwagen terug naar De Bilt ingediend door Forza De Bilt wordt met 3 stemmen voor en 23 tegen verworpen. De burgemeester geeft aan dat de VRU een regionaal spreidingsplan heeft opgesteld waarbij aanrijtijden worden gehaald. Ook de motie van Forza: Gevaar chemische transporten per spoor onderzoeken en oplossen wordt met 3 stemmen voor en 23 tegen verworpen. De gemeente heeft daarover geen bevoegdheid.

Wegen
De raad stelt als niet discussiestuk het ‘Beheerplan wegen gemeente De Bilt 2023-2027’ vast. Een motie ingediend door Werner de Groot (CDA) met als onderwerp: Kosten beheer en onderhoud wegen, die het college oproept te onderzoeken of de spaarpot voor achterstallig onderhoud voldoende is toegerekend naar een onzeker en achteruitgaand economisch klimaat, wordt met 10 stemmen voor en 16 tegen verworpen.

Ambachtstraat
De raad neemt met 14 stemmen voor en 12 tegen een motie aan ingediend door raadslid Menno Boer. Boer constateert dat de raad een duidelijke visie op de Ambachtstraat heeft aangenomen, die aangeeft dat deze locatie is bedoeld voor woningbouw en lichte bedrijfsruimte. ‘MSD heeft in de Ambachtstraat een productielocatie met de zwaarste milieucategorie en ligt midden in een woonwijk.’ De motie spreekt uit dat de Ambachtstraat voor MSD een ongewenste locatie is en dat er voor MSD op termijn en in overleg met de gemeente een andere locatie gezocht moet worden. Wethouder Anne Marie ’t Hart wil het gesprek met MSD samen met wethouder Krischan Hagedoorn zeker aangaan, maar geeft aan dat dit op korte termijn niet tot effect zal leiden.

Weekend
Ralph Jacobs (VVD) constateert in een motie dat het college meermaals heeft aangegeven dat er een hoge belasting is van ambtenaren voor het beantwoorden van technische en schriftelijke vragen, amendementen en moties. Daarbij wordt uitgegaan dat beantwoording ook in het weekend plaats zou moeten kunnen vinden. In de motie verzoekt Jacobs het college en de ambtenaren terughoudend te zijn in het beantwoorden van e-mails van raadsleden in het weekend. De raad roept hij op geen verzoeken in te dienen die afgehandeld zouden moeten worden in het weekend en de weekendrust van elkaar en anderen te respecteren. De motie wordt met 18 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

Dierenwelzijn
Leyla Ummels (GroenLinks) leidt in haar maidenspeech een motie in over dierenwelzijn. Zij vertelt dat een jaar geleden een paar enthousiastelingen zijn begonnen met het schrijven van een inspiratiestuk voor dierenwelzijnsbeleid. Informatie is verzameld vanuit andere gemeenten die al dierenwelzijnsbeleid hebben en dierenwelzijnsorganisaties. ‘Iedereen uit de gemeente De Bilt heeft de tijd gehad om ook stukken toe te voegen of te wijzigen, zodat het echt toegespitst is op deze gemeente.’ De motie roept het college op kennis te nemen van het als bijlage opgenomen en op deze gemeente toegespitste voorbeeld, en dierenwelzijnsbeleid aan te bieden aan de raad. Arie Vonk Noordegraaf (SGP) vindt dit niet het moment om hiermee aan de gang te gaan, maar te wachten tot de omgevingsvisie gestart is. Wethouder Anne Marie ’t Hart dankt de initiatiefnemers voor het werk dat is verricht. Ze zegt dat er nu al veel gebeurt dat te borgen is in dit beleid. ‘Het college stelt voor om voor de zomer met een voorstel te komen over hoe we tot beleid gaan komen.’ Zij geeft een positief advies over de motie die met 17 stemmen voor en 9 tegen wordt aangenomen.

Moties vreemd aan de agenda, ingediend door Forza De Bilt, konden wegens gebrek aan spreektijd van de fractie niet worden behandeld.


Het bedrijf MSD in de Ambachtstraat in De Bilt zal op termijn moeten verhuizen. - Credit

Wethouder Anne Marie ’t Hart van onder meer natuur, milieu en dierenwelzijn.