Madelief Brok.
Madelief Brok.

Inspirator voor de Woudkapel

Algemeen

Sinds kort vervult Madelief Brok de functie van inspirator van de Woudkapel; een ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie voor vrijdenkers en zinzoekers. 

In haar functie wil Madelief met de leden van deze vereniging onderzoeken hoe de toekomst er uit kan zien. Hoe kun je mensen nog bewegen om lid te worden? Op welke manieren willen mensen zich nog binden? 

Verbinding
De Woudkapel wil een maatschappelijke rol spelen in deze gemeente en zoekt verbinding met andere organisaties. In dit huis vinden bijeenkomsten, optredens en vieringen plaats rondom kunst, cultuur, meditatie, muziek, literatuur en zingeving. De vraag van Madelief is dan ook: ‘Hoe weten mensen ons te vinden? IK weet zeker dat het aanbod interessant kan zijn voor veel mensen in de omgeving. Maar mensen weten nog niet goed genoeg wat hier gebeurt. Wat is er nog over van de gemeenschapszin in deze tijd? Veel organisaties en verenigingen kampen met een terugloop van leden’.

Volgens Madelief is het ook een taak om na te denken hoe we daar mee omgaan en wat de alternatieven zijn. Zij wil ook zoeken naar andere vormen van samenkomen. Madelief: ‘Er moet naast zingeving ook ruimte zijn voor plezier en ontmoeting. Uiteindelijk gaat het erom dat je samen iets doet of vorm geeft’.

Madelief heeft een theateropleiding gedaan, werkte lang in het onderwijs en is bijna klaar met haar opleiding tot voorganger. Het ontbreekt haar niet aan enthousiasme om haar nieuwe functie met alle energie te vervullen.

(Frans Poot)

!