De wethouders Anne Marie ’t Hart en Dolf Smolenaers.
De wethouders Anne Marie ’t Hart en Dolf Smolenaers.

Toelichting op aanpak energiearmoede en opkoopbescherming

Algemeen

door Guus Geebel

Bij het persgesprek op 23 september met de wethouders Anne Marie ’t Hart en Dolf Smolenaers kwam het plan van aanpak energiearmoede dat het college heeft vastgesteld aan de orde en het voorstel van het college over opkoopbescherming dat op de raadsagenda van donderdag 29 september staat.

Dolf Smolenaers vertelt dat het plan van aanpak energiearmoede bedoeld is voor huishoudens die een vervelende mix ervaren van armoede in het dagelijks leven en een slecht geïsoleerd huis. ‘We willen samen met deze mensen kijken wat we kunnen doen om daar verlichting in te brengen door energiebesparende maatregelen aan te bieden. Een van de belangrijkste thema’s bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer was een plafond voor energieprijzen dat eraan gaat komen. Dat maakt onze aanpak energiearmoede des te urgenter omdat je met een minder goed geïsoleerd huis al gauw over dat plafond heengaat. We gaan in gesprek met de SSW om te kijken wat we samen kunnen doen. De schatting is dat het hier ongeveer 900 huishoudens betreft.’ 

Opkoopbescherming
Het idee van het voorstel opkoopbescherming is om betaalbare woningen zodanig te beschermen dat die door particuliere kopers kunnen worden gekocht en niet door beleggers. ‘Ze kunnen die woningen wel kopen maar daarna niet verhuren’, aldus Smolenaers. ‘Uit onderzoek blijkt dat beleggers woningen kopen die ook starters willen hebben, zoals appartementen en rijtjeshuizen in het wat goedkopere segment. De minister heeft dat dit jaar mogelijk gemaakt. ‘Het gaat op een manier dat je een vergunning nodig hebt om te mogen verhuren. Die vergunning krijg je niet als je die huizen hebt gekocht om te verhuren. Je moet die vergunning bij ons aanvragen en kunt die pas krijgen als een huis minimaal vier jaar in je bezit is en niet als bijvoorbeeld een zoveelste huis. Dat is voor een belegger niet aantrekkelijk omdat het rendement er dan niet meer is.’

Burgemeester
Burgemeester Sjoerd Potters twitterde op 22 september: ‘Het burgemeesterschap is een mooi ambt wat ik de afgelopen vijf jaar met veel plezier heb gedaan. Het heeft mij veel gebracht met dierbare herinneringen én bijzondere ontmoetingen. Daarom heb ik het presidium zojuist gemeld dat ik graag voor een herbenoeming in aanmerking kom.’ Het presidium bestaat uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de commissievoorzitters en drie raadsleden. De griffier of de plaatsvervangend griffier is in elke vergadering van het presidium aanwezig.

!