Wijkraadvoorzitter Ebbe Rost van Tonningen is enthousiast over Buro Lou.
Wijkraadvoorzitter Ebbe Rost van Tonningen is enthousiast over Buro Lou.

Commissie bespreekt burgerinitiatief Wijkraad De Leijen

Algemeen

door Guus Geebel

Tijdens de eerste vergadering na het zomerreces besprak de commissie Burger en Bestuur van de gemeenteraad op 13 september het burgerinitiatief van Wijkraad De Leijen. Wijkraadvoorzitter Ebbe Rost van Tonningen gaf een toelichting op het burgerinitiatief dat vraagt om een eigen trefpunt in De Leijen. Daarna stelden de commissieleden er vragen over.

‘Wij zien een trefcentrum als een voorwaarde voor het sociaal-cultureel werk. In dat werk staat de ontmoeting van mensen voorop en een trefcentrum is daarvoor het kloppende hart van burgerparticipatie’, aldus Rost van Tonningen. Hij vertelt dat de afgelopen twee jaar burgerparticipatie iets moois voortbracht bij de renovatie van speeltuinen in De Leijen. ‘Maar ter versterking van buurtactiviteiten willen wij als Wijkraad graag de onderlinge contacten van buurten stimuleren. Daarvoor is een ontmoetingsplaats als een dorpshuis in onze wijk essentieel.’ Hij ziet Buro Lou als een modern voorbeeld dat ook maatschappelijk ondernemerschap laat zien. ‘Buro Lou is echter een tijdelijk project en het zou daarom zeer de moeite waard zijn dit in een of andere vorm voort te zetten.’ 

Decentralisatie
Wijkraad De Leijen krijgt nu voor 5000 inwoners een subsidiebudget van € 1.500 van de gemeente. ‘Ons voorstel is om in de Spoorzone het gevraagde trefcentrum te realiseren. Vooralsnog vragen wij niet meer dan daarvoor een plan in te dienen bij de gemeenteraad. Het mes snijdt aan twee kanten. Er is een groot tekort aan ambtenaren in de gemeente waardoor decentralisatie van taken naar de wijkorganisaties voor de hand ligt.’ Rost van Tonningen constateert in de gemeente een scheefgroei aan subsidies in het sociaal-culturele werk. ‘De kernen zijn voor wat betreft het aantal inwoners niet vergelijkbaar. Alleen al de wijk De Leijen heeft ongeveer hetzelfde aantal inwoners als Maartensdijk.’

Visie
Vergeleken met de subsidie die de zes kernen van de gemeente jaarlijks ontvangen voor alle sociaal-culturele accommodaties of dorpshuizen is de subsidie voor De Leijen een schijntje. Met cijfers maakt Ebbe Rost van Tonningen duidelijk dat het sociaal-culturele werk in de gemeente is geïnstitutionaliseerd in dorpshuizen, waarvoor een samenhangende visie ontbreekt. ‘Omdat het hier gaat over burgerparticipatie is het gewenst dat de gemeenteraad hiervoor een duidelijke visie ontwikkelt. Wij vinden vanuit de Wijkraad De Leijen dat wij een eigen trefcentrum nodig hebben.’

Kaders
Commissievoorzitter Jette Muijsson concludeert na de termijn van de fracties dat de commissie aan de Wijkraad De Leijen vraagt met een plan van aanpak te komen hoe dat trefpunt te realiseren. ‘Ik denk dat het verstandig is dat wij dat stuk wel wat kaders meegeven.’ Zij vat die kaders samen in vijf punten: Financiën, behoefte-onderzoek, locaties, wat moet er plaatsvinden en of het mogelijk is samen te werken met andere centra. Die worden verwerkt in een raadsvoorstel waar de gemeenteraad een besluit gaat nemen.

!