Bij mooi weer wordt er regelmatig gewandeld op het Bert Bospad.
Bij mooi weer wordt er regelmatig gewandeld op het Bert Bospad.

De mooiste wandelroute

Algemeen

door Henk van de Bunt

Eén van de mooiste wandelroutes van het Groene Hart loopt via het Bert Bospad vanuit Westbroek door de Westbroekse Zodden en via de Hollandsche Rading voert de wandeling richting Tienhoven langs monumentale boerderijen in Tienhoven en Oud-Maarsseveen.

Tot ver in de middeleeuwen was deze streek onbewoonde wildernis. Pas vanaf 1200 werd het land ontgonnen, het veen afgegraven en ontstonden de langgerekte smalle kavels. De eerste ontginners woonden in zogenaamde concessies aan de Vecht. Toen steeds meer ‘wildernis’ in ontginning werd genomen, schoven ook de nederzettingen op en ontstonden de dorpen Tienhoven, Oud-Maarsseveen en Westbroek. Tussen de boerderijen door zie je nog steeds het eeuwenoude kavelpatroon van lange smalle percelen gescheiden door sloten en greppels.

Bert Bospad
Halverwege Westbroek ter hoogte van Kerkdijk 89 begint het Bert Bospad, genoemd naar Bert Bos (1946-1996), boswachter van de Molenpolder en de Westbroekse Zodden en groot voorstander van de openstelling van het natuurgebied. Het pad voert langs het moerasbos, uitgeveende petgaten en lekakkers waar vroeger de turf lag te drogen. Langs het pad zie je alle fasen van verlanding. Staatsbosbeheer (de beheerder van het natuurgebied) heeft een aantal dichtgegroeide petgaten opengetrokken om de verlanding opnieuw op gang te brengen. Eerst groeien er wat waterplantjes, dan riet en na zo’n 50 jaar moerasbos. In de nieuwe rietvelden en trilvenen kunnen weer zeldzame plantensoorten groeien.

Westbroekse Zodden
Het water in de Westbroekse Zodden is op de Utrechtse Heuvelrug gevallen in de vorm van regen en kwelt hier na een lange ondergrondse tocht zuiver en voedselarm omhoog. Regelmatig maaien, kappen en zagen is nodig om het milieu schraal te houden. Hoe schraler, hoe beter voor zeldzame plantensoorten als waterdrieblad, rietorchis, krabbescheer, waterviolier, holpijp, waterdrieblad en blaasjeskruid. De route passeert enkele stukken trilveen. Je mag erop gaan staan: een gek verend gevoel.

Middeleeuwse grens
De ontginningen, die aan de Vecht waren begonnen, stopten bij Hollandsche Rading, de grens tussen Holland en Utrecht. Over deze middeleeuwse grens voert de wandeling langs het Tienhovensch Kanaal naar of door de Oostelijke Binnenpolder die geschikt is gemaakt voor aansluiting op de omliggende natuurgebieden om samen een uniek aaneengesloten wetland te vormen. In grote delen van het gebied is de voedselrijke bovenlaag afgegraven om bijzondere planten en dieren de ruimte te geven zich te ontwikkelen. Het schone grondwater kan hierdoor beter aan de oppervlakte komen. Ook zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd en is er een natuurlijk waterpeil ingesteld waardoor het gebied in de winter deels onder water staat. Wilde orchideeën, lepelaars en purperreigers krijgen hier nu alle ruimte om te leven.

Tienhovense Plassen
De Tienhovense Plassen zijn belangrijk voor weide-, water- en moerasvogels. Er broeden zeldzame vogels zoals de roerdomp en zwarte stern. Maar ook weidevogels als grutto, tureluur en watersnip. In het bos leven dassen, hermelijnen, en eekhoorntjes. Verder zijn er kamsalamanders en vele soorten libellen en waterjuffers gesignaleerd.

Wandelnetwerk
In de winter van 2015 werd in de provincie Utrecht het wandelnetwerk het Groene Hart geopend. Momenteel is er al 1800 kilometer wandelnetwerk gerealiseerd in de provincie Utrecht en wordt er nog gewerkt aan uitbreiding in het oosten van de provincie. Sinds juni 2017 ongeveer 500 kilometer wandelnetwerk in de gemeentes Bunnik, de Bilt, Houten en Utrecht. Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de wandelknooppunten en gebiedsinformatie voor. De wandelknooppunten zijn zwarte kunststof palen met markeringen in geel met blauw. Onderweg wijzen de markeringspijlen je de weg van wandelknooppunt naar wandelknooppunt.

Route
De route begint bij de parkeerplaats van het Bert Bospad. De bewegwijzering is dubbelop geregeld, omdat je zowel de wandelknooppunten kunt volgen als de borden van het klompenpad: Zoddenpad. Verdwalen is daarom nagenoeg onmogelijk en dit maakt dat de wandeling prettig loopt. Volg voor deze route de reeks: 67- 66 – 73 – 74 – 75 - 75 – 76 – 77 – 78 – 23 – 39 - 13 weer naar 67. Delen van de route vallen samen met de ‘Zompige zoddenroute’ en zijn gemakkelijk te lopen door de wandelknooppunten (donkerblauwe pijlen op oranje schildjes) te volgen. Het eerste knooppunt. De route start bij punt 67; Je kunt parkeren bij punt 66 en ook 73 en de route ook vanaf daar starten.


Een van de mooiste wandelroutes in deze regio. - Credit


Welkom in de Westbroekse Zodden. - Credit

Een van de mooiste wandelroutes in deze regio.
Welkom in de Westbroekse Zodden.
De ingang (plus parkeermogelijkheden) aan de kant van Hollandsche Rading.
!