Afbeelding

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…

Algemeen

Open brief aan chemisch ecoloog heer W. J. Baas naar aanleiding van zijn artikel in De Vierklank van 20.07.2022                                                        

Dank voor uw chemisch ecologische visie op de klimaatverandering in De Vierklank van 20.07.2022. Daarin kan ik me bijna helemaal vinden: Fotosynthese, humificatie, bodemschimmels, O2 in relatie tot CO2

Maar helaas komt u tot een sceptische kijk op klimaatverandering. U ontkent de klimaatopwarming door een eenvoudige rekensom. Zonder enige wetenschappelijke onderbouwing, deelt u de onderzoekcijfers van het IPCC door 10. Van 3,2 graden opwarming naar 0,3 graden Celsius. Dat is gemakkelijk. 

U verwijst daarbij slechts naar anonieme “kritische” fysici. Zelfs in uw uitgebreide toelichting op internet – op https://moerasenstinzenplantentuin.nl/ - heb ik geen bronnen of onderbouwing kunnen vinden, die het gezaghebbende IPCC-rapport ondergraven. 

En dan nog: als wetenschappelijk chemisch ecoloog zou u moeten weten, hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt. In IPCC werken 2000 wetenschappers wereldwijd regelmatig samen aan de klimaatrapportage. Helaas wordt maar al te vaak geprobeerd om de inzichten van deze internationale wetenschappers lichtzinnig onderuit te halen. Het betreft immers een ongemakkelijke klimaatwaarheid. Jammer van deze klimaat-sceptische uitspraak, want deze is voor de rest van het betoog helemaal niet nodig. Graag verwijs ik naar de site van ons eigen KNMI: https://www.knmi.nl/klimaat

Gert van Nek – mede namens Frans de Ruiter - De Bilt 

Reactie van Wim Baas: 

‘Het was niet anders te verwachten, dan dat de hakken in het zand zouden gaan. Want het merendeel van de klimaatliteratuur gaat over CO2, afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen, als oorzaak van de opwarming. 

Als chemisch-ecoloog geef ik geen oordeel over het aandeel van CO2 in de onmiskenbare opwarming. Dat debat laat ik graag over aan fysici en klimatologen. Wel noemde ik de kritische fysici. Hun mening is bijvoorbeeld te vinden op https://Sciencetalks.nl/. Zoals van kernfysicus Frans van de Beemt* 

Mijn bijdrage is een aanvullende ecologische visie op de wereldwijde klimaatverandering, waarin ook water(-damp), zuurstof en de vorming van biomassa een belangrijke rol spelen. Dan blijkt, dat naast fossiele brandstof ontbossing een belangrijke oorzaak is van de ophoping van CO2, doordat door ontbossen de opname van CO2 in natuurlijke kringlopen stagneert. Daarbij verdwijnt ook het in bodemschimmels vastgelegde zoete bodemwater, met als gevolg verdroging, grote temperatuurverschillen en extreem weer. Naast CO2 speelt bij klimaatverandering dus ook bodemwater en waterdamp een belangrijke rol. Dat is mijn boodschap.

*Frans van den Beemt (2022) https://sciencetalks.nl/greenhouse-gas-CO2-should-not-be-feared . 

!