Rijplaten (er liggen er ook nog veel om de hoek richting Melkweg) zijn onmisbaar op de bouwplaats maar veroorzaken veel overlast.
Rijplaten (er liggen er ook nog veel om de hoek richting Melkweg) zijn onmisbaar op de bouwplaats maar veroorzaken veel overlast.

Sloop flatgebouw voor omgeving niet geruisloos

Algemeen

door Henk van de Bunt

Op donderdag 21 april vonden er twee explosies plaats in een flatgebouw aan de Weegschaal in Bilthoven en raakten 27 huishoudens volkomen onverwacht thuisloos; er raakten drie woningen volledig verwoest en zeven omliggende woningen zwaar beschadigd. Ook de achttien woningen aan de beide zijkanten van de flat zijn onbewoonbaar. 

Vanaf het moment dat de explosies plaatsvonden is het alle hens aan dek geweest. Vooral bij het projectteam dat snel werd opgestart en ook bij de Gemeente De Bilt, Mens De Bilt en verschillende aannemers en adviseurs die direct klaarstonden. Ook inwoners meldden zich met mooie initiatieven om de bewoners te helpen.

Onderzoek
Direct na de explosies zijn veel betrokken partijen gestart met onderzoek naar de oorzaak ervan. Na ongeveer vier weken werd het eerste deel hiervan afgerond. De constructeur is daarna gestart met het veiligstellen van het beschadigde deel van het gebouw. De loshangende balkons zijn verwijderd, net als een deel van het dak waarna het onderzoek werd vervolgd. Ook de constructeur kon de staat van de bouwtechnische kwaliteit van het flatgebouw beoordelen en een advies geven of (gedeeltelijk) herstel mogelijk is.

Stempelen
Vanaf 18 juni is een aannemer waar mogelijk de woningen gaan ‘stempelen’: een stempel is een soort verstelbare stalen buis, die zware constructies kan dragen. Dit wordt gebruikt als tijdelijke vervanging voor een dragende constructie. Als bijvoorbeeld een draagmuur verwijderd moet worden of er niet meer is, dan neemt de stempel de functie van de draagmuur tijdelijk over. Dit stempelen heeft als resultaat dat bij drie woningen en enkele bergingen persoonlijke eigendommen konden worden ingepakt en verhuisd. Vier andere woningen zijn te instabiel om te betreden; al het mogelijke wordt gedaan om dierbare bezittingen van deze bewoners te redden tijdens de sloopwerkzaamheden, wanneer dit mogelijk en veilig is.

Rijplaten 
Donderdag 28 juli werden rond en op het terrein rijplaten geplaatst voor bouw- en kraanverkeer. Een aannemer zal de beschadigde woningen rondom het ingestorte deel van het flatgebouw slopen. Als dit klaar is kan onderzocht worden of behoud van de constructie van het resterende deel van het gebouw haalbaar is. Op basis van het advies van de constructeur wordt met onder andere de gemeente en verzekeraars overlegd over de toekomst van het flatgebouw. De sloopwerkzaamheden duren ongeveer drie weken en kunnen voor de omwonenden stof- en geluidsoverlast geven.

Overlast
Omwonenden willen af van de geluidsoverlast, die deze rijplaten zeven dagen in de week 24 uur per dag veroorzaken; de platen zijn niet alleen voor de sloopactiviteiten, maar ook voor al het overige bewonersverkeer. Maar hun klachten worden naar hun zeggen vooralsnog niet gehoord. Omwonenden: ‘Het is absoluut belachelijk wat wij hier elke dag meemaken. Vrijwel continu gaat het gebonk, gestamp en gekletter door. Om de haverklap spring je van schrik uit bed. Dan hoor je weer die dreunen. Gek word je ervan’.

Zorgvuldige aanpak
Om nog zoveel mogelijk persoonlijke bezittingen van de voormalige bewoners veilig te stellen, wordt de gedeeltelijke sloop heel zorgvuldig uitgevoerd. Een aantal woningen was te onveilig om te ontruimen. Via een ‘handmatige’ aanpak wordt elke schep puin gecontroleerd op dierbare eigendommen.

Via de liveblog op www.ssw.nl/liveblogweegschaal kunnen de laatste ontwikkelingen met de flat aan de Weegschaal worden gevolgd. Op www.vierklank.nl is een impressie van de sloopwerkzaamheden te bekijken.

Op maandag 1 augustus startte de aannemer met de sloop van twee gedeeltes rondom het ingestorte deel.