IJscokar bij de Biltse Dorpskerk is bij jong en oud in trek.
IJscokar bij de Biltse Dorpskerk is bij jong en oud in trek.

Wijkgeluk in De Bilt

Algemeen

door Walter Eijndhoven

Samen voor De Bilt organiseerde zaterdag 9 juli een kleinschalig buurtfeestje in en rond de onlangs geopende Buurtkamer Dorpsstraat in De Bilt. Buurtgenoten praatten elkaar bij onder het genot van koffie of thee. Ook kinderen waren welkom bij diverse activiteiten.

Komende tijd worden er weer kleinschalige buurtfeestjes georganiseerd waarin ontmoeting en verbinding centraal staan. Samen voor De Bilt neemt het initiatief en, afhankelijk van de organisatiekracht van de buurt, neemt zij hierin een grotere of kleinere rol.

Steun
‘Met dit soort buurtfeestjes hoopt de organisatie omwonenden te inspireren samen iets te organiseren of elkaar tot steun te zijn’, vertelt Jacqueline Franssen, plaatsvervangend directeur bij Samen voor De Bilt. ‘Als je elkaar beter kent, stap je eerder op elkaar af en creëer je geluksmomentjes in je leven en dat van jouw buurtgenoten. Met Wij(k)geluk nodigen wij iedereen uit na te denken over welke initiatieven je kan ontplooien’.

Buurt
Rond de Dorpskerk kwam een aantal buurtgenoten een kijkje nemen. Velen kenden elkaar niet. ‘En daar is zo’n buurtbijeenkomst nu precies voor bedoeld’, legt Franssen uit. ‘Als je elkaar éénmaal kent, is verbinding snel gelegd. Ga samen een keer wandelen. Of ga een keer lunchen. Dan weet je elkaar sneller te vinden als er een keer iets is’.

Kussen
Diverse ouders met kinderen verzamelen zich bij het springkussen. Contacten worden snel gelegd. Franssen: ‘Dat is nu het mooie van zo’n springkussen. Kinderen willen graag spelen en ouders komen al snel met elkaar in contact. Ook via de diverse workshops, zoals boksen en Tai-Chi hopen wij dat meer verbinding ontstaat tussen buurtgenoten’.

Vrijwilligers
Dit jaar organiseert Samen voor De Bilt nog minimaal drie buurtfeestjes. De eerste vindt plaats op zaterdag 27 augustus op het Cruyffcourt bij de Regenboogschool in De Bilt en op diezelfde zaterdag vindt er ook een buurtfeestje plaats in Centrum II op de hoek Koperwieklaan/ Kruisbeklaan en vooralsnog het laatste buurtfeestje vindt plaats op zaterdag 1 oktober, tijdens de Week van de Eenzaamheid op de Planetenbaan. Voor alle drie buurtfeestjes zoekt Samen voor De Bilt nog vrijwilligers.

!