De vlaggen, aan de huizen opgehangen uit solidariteit, worden nadrukkelijk ervaren als steun.
De vlaggen, aan de huizen opgehangen uit solidariteit, worden nadrukkelijk ervaren als steun.

Noodsignaal aan de lantaarnpaal

Algemeen

Zaterdagochtend werden de inwoners van Westbroek verrast met een breed uitgezet protest tegen de stikstofplannen van de regering. Aan alle lantaarnpalen in het dorp hangen vlaggen, ondersteboven, in protest. 

De scheepvaart van de negentiende eeuw gebruikte de omgedraaide vlag om een noodsignaal uit te zenden. Evenzo wordt met deze actie een noodsignaal afgegeven. De melkveehouders in Westbroek en Tienhoven hebben van overheidswege te horen gekregen dat zij hun bedrijf sterk moeten inkrimpen. Westbroek en Tienhoven liggen in Natura 2000-gebieden. Voor velen betekent het dat zij moeten stoppen.

Stikstof
Onlangs werd door de Nederlandse regering bekend gemaakt dat een derde deel van de veestapel moet verdwijnen. Een overschot aan stikstof in de atmosfeer heeft schadelijke gevolgen voor het leven op aarde. Stikstof uit de stal, maar zeker ook door woningbouw en transport, stikstof van auto- en vliegverkeer, uit de industrie en uit het buitenland. Velerlei acties zijn de afgelopen tijd op touw gezet om de nood van de boer onder de aandacht te brengen.

Petities
Er gaan petities rond waarin wordt gesteld: ‘Groene’, werkelijkheidsvreemde stedelingen lijken het idee te hebben dat voedselproductie in ons land een soort overbodige luxe is. Maar eten moeten we allemaal. De stikstofplannen van de regering dreigen boeren de nek om te draaien. Het is begrijpelijk dat velen van hen boos zijn of wanhopig. Want boer zijn is niet zomaar een beroep. Het is onderdeel van de identiteit van mensen. De overheid mag hen het boer-zijn en hun bedrijf niet afnemen. Dit gaat in tegen de meest basale principes van rechtvaardigheid. Mét en niet tegen de boeren, moet het devies zijn. We mogen onze boeren niet aan hun lot overlaten. Zoals het er nu uitziet, moeten zij opdraaien voor de gevolgen van de stikstofmaatregelen van de overheid. Juist in een periode van de globalisering, waardoor de aanvoer van goederen en ook voedsel minder betrouwbaar wordt, dreigt de overheid boeren de nek om te draaien. Hervormingen in de landbouw hoeven niet slecht te zijn, integendeel, maar ze moeten wel leefbaar worden gemaakt voor alle betrokkenen... dus ook voor de boeren. (Michiel Hemminga en het CitizenGO-team)

Overleg
Betrokkenen voelen zich voor het blok gezet: ‘Minister Kaag (financiën) vindt de doelstellingen 5x te hoog, niet conform de noodzaak. Meerdere provincies in Nederland vinden het stikstofvoorstel niet realistisch en niet haalbaar en hebben de opdracht terug gegeven aan Den Haag. Provincie Utrecht wil de plannen wél realiseren. Met het afstoten van boerenbedrijven onder het mom van ‘natuur redden’ komt stikstofruimte vrij voor woningen en extra wegen. Overleg tussen boeren en provincie Utrecht heeft tot nu toe geen perspectief gebracht. Voorgestelde innovaties worden niet toegestaan’. Kennis over boerenland wordt niet erkend: ‘Stikstof wordt vastgelegd in planten, ook in grasland. Daarmee heeft het boerenland een zuiverend vermogen. Maar gras wordt niet gewaardeerd als natuur’.

Gemeenschappen
Vanouds zijn Westbroek en Achttienhoven agrarische gemeenschappen. Boeren, maar ook een groot aantal bedrijven hebben hun bestaan opgebouwd vanuit de agrarische sector. Kostbare machines werden aangeschaft vanwege het vertrouwen in deze duurzame relatie. ‘Maar niets is nog zeker. De Rabobank heeft alle financiering stopgezet. Het leefklimaat binnen het dorp wordt bedreigd. . (Karien Scholten)

In een ludieke actie werd Westbroek dit weekend omgedoopt in ‘Boerenlanden, onafhankelijk sinds 2022” (naar voorbeeld van Vijfherenlanden … Boerenlanden) en kreeg iedere lantaarn-paal een omgekeerde vlag. Een noodkreet van de dorpsgemeenschap.
!