Antoon van Gaans werd op zaterdag 7 mei in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht tot permanent diaken gewijd.
Antoon van Gaans werd op zaterdag 7 mei in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht tot permanent diaken gewijd.

Dienstbaarheid wordt voorname invulling voor nieuwe diaken

Algemeen

Antoon van Gaans werd op zaterdag 7 mei in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht door kardinaal Eijk tot permanent diaken gewijd en is benoemd in de samenwerkende parochies HH. Martha en Maria te Baarn en omstreken en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort te Amersfoort. In een interview vertelt de inwoner van De Bilt over zijn latente roeping, zijn studie en de eerste dagen als gewijd diaken. 

Zijn roeping tot kwam volgens Antoon geleidelijk tot stand. ‘Elk roepingsverhaal is persoonlijk en uniek. Er zijn mensen die van jongs af aan al priester of kloosterling willen worden. Er zijn er die een heel duidelijk moment aan kunnen wijzen waarop God hen heeft geroepen. Anderen zijn geleidelijk aan tot de conclusie gekomen dat ze meer van God zijn als ze díe weg op gaan. Bij die laatste groep behoor ik. Ik ben mijn hele leven actief geweest in de kerk. Ik vind het vanzelfsprekend dat als je onderdeel van een gemeenschap bent, je niet alleen consumeert maar ook bijdraagt’. 

Kinderen
Zo werd Antoon van Gaans, getrouwd met Jacqueline en met haar het trotse ouderpaar van vier uitwonende kinderen, eerst lid van de parochieraad en nam hij later plaats in het parochiebestuur. ‘Dat was nog voor de grote fusie. Wij hebben een kerk af moeten stoten in Bilthoven, dat heeft bij veel mensen veel zeer gedaan’. Antoon werd gevraagd als voorzitter voor de pastoraatgroep. ‘Dat wilde ik doen, maar toen kwam ik tot de conclusie dat ik meer wilde weten. Het was voor mij vanzelfsprekend om mij te verdiepen in achtergrond en kennis. Ik wilde als voorzitter vragen onderbouwd beantwoorden. Daarom ging ik, op mijn 55ste theologie studeren aan de Universiteit Tilburg (faculteit TST). Ik was zeer gemotiveerd, kennis vergaren, meer willen weten’. 

Latente roeping
De studie blijkt, achteraf gezien, een opmaat naar het diakenambt: ‘Ik ontmoette pastoor Ton Huitink en vertelde over mijn studie. Hij vroeg me of ik diaken wilde worden. Daar had ik tot op dat moment nog niet aan gedacht. Hoe meer ik mij daar in verdiepte, hoe meer ik mij geroepen voelde. Ik kwam tot de conclusie dat ik het moest doen. Het heeft er blijkbaar altijd al bij mij ingezeten. Sommigen zeggen; dat is een late roeping. Je kan ook zeggen het is een laat antwoord. Terugkijkend concludeer ik dat die roeping er altijd is geweest, een latente roeping’.

Na de bachelorstudie theologie volgde de diakenopleiding aan het Ariënsinstituut in Utrecht en daarna startte hij de masteropleiding van de TST voor enkele vakken die goed aansluiten bij het diaconaat: ‘Met name Liturgiek en Homiletiek (het leren preken) en Katholiek Sociaal Denken’. Als diaken mag Antoon namelijk voorgaan in de viering en preken. ‘De Schrift gaat niet alleen over 2000 jaar geleden maar ook over ons in het hier en nu. Dat wil ik in mijn preken tot uitdrukking laten komen’. 

Voorgaan
‘Sinds mijn wijding ben ik al een aantal keer mee voorgegaan onder andere in mijn ‘eigen’ De Bilt. Daar hadden ze er een echt feestje van gemaakt met taartjes, cadeautje en bloemen. Hartstikke leuk’. Ik ga één keer in de drie weken voor, dat kan zelfstandig of samen met een priester zijn. We beperken dat voorlopig tot enkele van de 13 locaties om zodoende de gemeenschappen beter te leren kennen. Alle nieuwe diakens in het aartsbisdom zijn onbezoldigd. Wij doen het Pro Deo en dat kan je letterlijk nemen. Pro Deo betekent ‘Voor God’.’

Drievoudige taak 
Een diaken wordt gewijd en benoemd voor een drievoudige taak. 1: De dienst aan het altaar - de priester assisteren bij eucharistieviering en zelfstandig voorgaan- , 2: de dienst aan het woord - schrift lezen en uitleggen (preken) - en 3: de dienst aan de naaste - de caritas- . Als onderdeel van de derde taak is Antoon contactpersoon tussen het pastoraal team en de Parochiële Caritas Instellingen (PCI).

Thema
Bij de vraag wat de ambitie van Antoon is voor de invulling van zijn rol als diaken haalt hij een kaartje tevoorschijn. Het is het bedankkaartje dat hij uitdeelde na zijn wijding. De tekst: ‘Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.’ ‘Deze tekst uit Romeinen 12:10 zie ik als een thema voor mijn leven. Ik vind de maatschappij helaas veel te individualistisch. Een mens staat altijd in relatie tot anderen en moet daar rekening mee houden. Ik probeer mij dienstbaar op te stellen. Met die instelling wil ik mijn ambt uitvoeren.’         (Peter Beijer)

Antoon van Gaans in De Bilt.
!