Tijdens de zoddenwandeling valt er volop van de natuur te genieten.
Tijdens de zoddenwandeling valt er volop van de natuur te genieten. Foto: Henk

Zoddenwandeling

Algemeen

De zoddenwandeling van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark wordt dit jaar op zaterdag 25 juni gehouden. Het vertrek is om 19.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het Bert Bospad ter hoogte van Kerkdijk 78, Westbroek.

Er wordt deels gelopen over het terrein van Staatsbosbeheer, en deels over het land van de fam. Baas (normaal gesloten gebied), dat net opnieuw is ingericht. Het wordt vast een heerlijke zomeravond in de polder, waar u kunt genieten van de natte zoddengebieden, prachtige kwelweiden, mooie planten en natuurlijk van de vele moerasvogels. Sinds kort broeden er zwarte sterns langs het Bert Bospad. De wandeling wordt begeleid door Bert van der Tol. 

De ANV zoddenwandeling is een traditie die we voortgezet wordt in herinnering aan Henk van Zijtveld die hiervoor het initiatief heeft genomen. De wandeling duurt circa anderhalf uur. Na afloop is er koffie, thee of water en napraten.

Aanmelden is sterk gewenst, dat kan via aanmelden@anvnoorderpark.nl. Deelname is gratis voor leden van de vereniging, niet-leden betalen 2 euro. Parkeren kan op het parkeerterrein bij het informatiebord bij de ingang van het Bert Bospad. Trek bij voorkeur waterdicht schoeisel aan, ook afhankelijk van het weer.        (Henk Westhoek)

!