Ter herinnering aan Boo is een herdenkingsbord geplaatst bij het buurtplantsoen aan de Troelstraweg, de favoriete ligplaats van de kat.
Ter herinnering aan Boo is een herdenkingsbord geplaatst bij het buurtplantsoen aan de Troelstraweg, de favoriete ligplaats van de kat.

Kat Boo overlijdt aan vergiftiging

Algemeen

door Henk van de Bunt

‘Katten en hun baasjes in Noordoost De Bilt moeten oppassen: verschillende dieren zijn de afgelopen tijd spoorloos verdwenen of een ‘onverklaarbaar snelle dood’ gestorven. Daarvoor waarschuwt de wijkvereniging. Een van die overleden katten is Boo. Degene die dit heeft gedaan, kan rekenen op een fikse boete’

Aldus kopte het Algemeen Dagblad vorige week n.a.v. het ‘overlijden van Boo; het kleine zwervertje van Veroniek Clerx en haar familie en waarover Veroniek vertelt: ‘Op Hemelvaartsdag kwam Boo verdwaasd thuis. Dat er iets ergs aan de hand was bleek ‘s nachts toen hij het in paniek uitschreeuwde: help me!! We raceten met hem naar de spoedpoli in Utrecht. Wat kon er aan de hand zijn? Na een uurtje testen kwam de aap uit de mouw: onze kat was vergiftigd met rattengif’. 

Hoop
We hadden een klein beetje hoop dat het toch nog goed zou komen. Boo werd naar de IC gebracht en onderging bloedtransfusies. Maar de volgende dag werden wij gebeld met de mededeling: ‘We moeten hem laten inslapen. Degene die mijn heeft kat heeft vergiftigd zal zich wel niet realiseren wat zijn of haar actie allemaal veroorzaakt: stress, angst en pijn bij het dier en bij zijn eigenaar/verzorger. En wat te denken van de financiële consequenties van de ziekenhuiszorg. Wij kunnen ons gelukkig een verzekering permitteren. Gelukkig, want de kosten lopen inmiddels In de duizenden euro’s. Maar wat als je kat je beste maatje is, maar je hebt het geld niet voor dit soort zorg’?

Preventie
Veroniek vertelt verder het belangrijk te vinden haar verhaal te delen. Ze hoopt dat daar een preventieve werking vanuit gaat. ‘Particulier bezit van rattengif is ronduit verboden. Ik heb met het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden gebeld. Op transport staat een boete van 2.500 euro en op het gebruik een bon van 2.000 euro. Degene die dit heeft gedaan kan rekenen op een fikse boete’.

Agenten raadden Veroniek af aangifte te doen, omdat dit volgens hen onmogelijk te bewijzen zou zijn. De Politie Midden-Nederland liet weten dat zij geen andere meldingen of aangiften hebben ontvangen. Ook de Utrechtse dierenambulance is niet bekend met soortgelijke gevallen. Veroniek: ‘Het is nog onduidelijk of het gif werd rondgestrooid om plaagdieren te bestrijden of dat er sprake is van kwade opzet. De verantwoordelijke gemeenteambtenaar liet weten dat het gif onmogelijk van de gemeente afkomstig kan zijn. Ik wil aandacht vragen voor het leed, dat deze vergiftiging veroorzaakt; leed dat altijd dient te worden voorkomen’. 

!