De stevig verankerde bank waar iedereen kan genieten van de tuin, die ieder jaar een ander aanzien geeft.
De stevig verankerde bank waar iedereen kan genieten van de tuin, die ieder jaar een ander aanzien geeft.

Coesfeld en De Bilt vieren vriendschapsband

Algemeen

door Henk van de Bunt

Vrijdag 3 juni kwam een delegatie van Duitse zusterstad Coesfeld naar De Bilt om de gezamenlijke vriendschapsband te vieren. Vertegenwoordigers van beide gemeenten – waaronder burgemeester Sjoerd Potters openden een speciaal aangelegde vriendschapstuin bij het gemeentehuis en onthulden een gedenkteken.

Op 23 april 1977 sloot de (oude) gemeente De Bilt een overeenkomst - een jumelage - met de Duitse gemeente Coesfeld; daarmee gaf de gemeente De Bilt gehoor aan de wens naar meer dialoog en samenwerking in Europa. Het versterken van de banden tussen mensen en organisaties in De Bilt en Coesfeld is het belangrijkste doel van de Stichting Jumelage De Bilt - Coesfeld. 

Ruim twee jaar heeft de uitwisseling tussen De Bilt en Coesfeld stilgelegen vanwege corona. Vrijdag 3 juni lieten beide gemeenten zien dat de vriendschapsband nog steeds springlevend is. Burgemeester Sjoerd Potters opende de vriendschapstuin bij het gemeentehuis die is aangelegd op initiatief van de Stichting Jumelage De Bilt - Coesfeld. Ontwerp en aanleg zijn van de hand van de plaatselijke afdeling van de vereniging Groei en Bloei. 

Tuin
De tuin heeft ook een rustpunt en een overdenkingspunt. Het overdenkingspunt is de stèle, die is aangeboden door de oud-burgemeester van Coesfeld Heinz Öhmann. Hij nam in 2020 afscheid als burgemeester en wilde graag als afscheidscadeau geld om een sculptuur te laten maken voor zijn stad. Hij bleek zoveel geld gekregen te hebben dat hij op de gedachte kwam om een stèle te laten maken en die te schenken aan Coesfeld en haar jumelage partners. Een stèle een archeologische term voor een pilaar met daarin een in reliëf gebeeldhouwde voorstelling of tekst. In zijn toespraak bij de onthulling van de stèle benadrukte Heins Ohmann dat de stèle verscheidene thema’s omvat; tegen de achtergrond van de beladen Duitse geschiedenis is het een teken tegen antisemitisme, nationalisme en fascisme en een duidelijke verwijzing naar een vreedzaam Europa met het element van jumelage tussen gemeenten en burgers. Op de glazen zuil staan teksten die zijn uitgesproken door vertegenwoordigers van beide gemeenten tijdens gemeenschappelijke bijeenkomsten. De teksten zijn mooi om te lezen maar ook bedoeld om een debat op gang te brengen, over een gemeenschappelijke vreedzame Europese toekomst en om de jumelage te intensiveren.

Gedicht
Bilthovenaar Willem Hendrik Gispen droeg op verzoek een gedicht voor van een bekende dichter uit De Bilt over 75 jaar vrede, een bloemperk en actualiteit: ‘Ik heb mij geconcentreerd op de bloemen. Die hebben van nature jets te melden. Wij zeggen het met bloemen. Bij de gelauwerde dichteres Ida Gerhardt - ongetwijfeld de bekendste dichter van ons dorp -, die van 1951 tot 1967 in deze gemeente woonde, vind je een vers dat in zijn beelden de vraag van het bestuur van de Jumelage prachtig beantwoordt:

Verwachting 

Smeltwater uit de bergen, raak mij aan: 

de sterren kenteren en de nieuwe maan 

voorzegt de lente. Winterlang verstoken 

van u, smeltwater aan de sneeuw ontloken, 

wacht ik u, om in bloemen op te staan. 

Hoop
Gispen vervolgde: ‘In de winter, die de tweede wereldoorlog was, zijn we van zoveel verstoken geweest dat we hunkeren naar vrede en vriendschap. Het tij keert en een nieuwe lente brengt hoop. Daar wacht de dichter op, om in bloemen op te staan. Dat kan letterlijk en figuurlijk in de Jumelagetuinen van De Bilt en Coesfeld. In ‘bloemen opstaan’ is een schitterend beeld: de verwachting of de hoop op een nieuw begin van leven in vrijheid en vriendschap. De verschrikkelijke actualiteit van Oekraïne schreeuwt om leven in vrijheid, om in bloemen op te staan’.

Bank
Henri L’Honoré Naber (Groei en Bloei) vertelt: ‘In samenwerking met de afdeling Bilthoven van de KMTP ‘Groei en Bloei’ was in de voorbije weken door vrijwilligers onder bezielende leiding van Joke Schreuder (secretaris van de afdeling) de zeer smaakvolle jumelagetuin aangelegd waaraan, naast enkele aankopen bij kwekers van bijzondere planten, ook veel leden van Groei en Bloei met door hen opgekweekte planten hebben bijgedragen. De afdeling van Groei en Bloei deed bij deze gelegenheid ook een mooie tuinbank cadeau aan de gemeente. Een tuinbank, die in de late avonduren zorgvuldig in beton was gegoten door echtgenoot Jean-Jacques Schreuder. Dat viel niet mee; maar het uiteindelijke resultaat is wel, dat de bank nu stevig verankerd op een mooie plek staat en waar iedereen kan genieten van de tuin die ieder jaar een ander aanzien geeft. Overigens bevinden zich tussen het groen rond het gemeentehuis verschillende bomen, die in de loop der jaren door de afdeling van Groei en Bloei aan de gemeente zijn geschonken. O.a. kan men na goed zoeken nog een bordje vinden onder de Amberboom naast de parkeerplaats bij het administratiegebouw. Van de overige bomen heeft de tand des tijds de bordjes helaas doen verdwijnen’. Op www.vierklank.nl is een videoverslag van RoadTV te zien.

Willem Hendrik Gispen draagt een gedicht voor van Ida Gerhardt.
Oud-burgemeester Heinz Öhmann van Coesfeld spreekt bij het zojuist onthulde gedenkteken.