De bouw van het golfcentrum in Ruigenhoek (Noorderpark) gaat inmiddels gewoon door
De bouw van het golfcentrum in Ruigenhoek (Noorderpark) gaat inmiddels gewoon door

Het gesprek blijft gaande over nieuwe golfbaan Ruigenhoek

Algemeen

door Henk van de Bunt

Ineens was er midden maart die onverwachte wending in de zaak rondom het golfcentrum in Ruigenhoek (Noorderpark); er zou ‘vooralsnog’ geen horeca komen in golfcentrum Chi Chi The Golf Venue in het Noorderpark tussen Groenekan en Utrecht. Dat verklaarde de exploitant bij de bestuursrechter, waar kritische omwonenden een bouwstop eisen van het gebouw in het natuur- en recreatiegebied. 

Omwonenden waren er desondanks niet gerust op. De exploitant verklaarde toen zich te beraden op alternatieven en merkte op dat het schrappen van horeca uit het plan niet onherroepelijk was; hij had de horeca alleen teruggetrokken om een bouwstop te voorkomen.

Gesprek
Op 12 mei was er een gesprek geïnitieerd door en in aanwezigheid van de gemeente De Bilt -wethouder Madeleine Bakker met Daphne van Hekken en Franko Zivkovic-Laurenta als ambtelijke ondersteuning Ruimtelijke Ordening tussen de ondernemers en de omwonenden. Met als doel duidelijkheid te krijgen wat er nu precies aan horeca en bezoek gaat komen en gebruiksafspraken in een juridisch kader vast te leggen.

Tekeningen
Louise Geurtsen en Bob van Ginkel (omwonenden) vertellen: ‘De ondernemer heeft met een tekening laten zien hoe het originele plan eruitzag. Dus hoe hij het wenst(te) te realiseren. Dat betekent, voor nu, beneden 30 afslagplaatsen voor de geoefende golfer. Boven nog eens 30 afslagplaatsen waarbij groepen één afslagplaats delen. Dat betekent dat er 150 man tegelijk de afslagplaatsen op de 1ste verdieping kunnen bemannen tot wel 22.00 uur in de avond. Verder zijn er restaurants op de beide verdiepingen met bar en tafels. In totaal komen er 300 zitplaatsen, een keuken en nog enkele facilitaire ruimtes. Iedereen is welkom, maar de doelgroep, en daarmee het concept en de prijsstelling, is hoogopgeleid met modaal of hoger inkomen. Op de afslagplaatsen kan gedronken en gegeten worden. Beide vleugels zijn volledig terras, zoals bezorgde bewoners aldoor beweerd hebben. En dat brengt het totaal aan m2horeca op 2500’.

Gemeente
Wethouder Madeleine Bakker verklaart de betrokkenheid van de gemeente: ‘De gemeente is vergunningverlener en werd daarom door inwoners gedaagd bij de rechter. Bij de rechter bleek dat de vergunning-verkrijger een wijziging had aangevraagd, nl het schrappen van horeca bij de bouwvergunning. Wij willen nu het gesprek voeren en afspraken maken om problemen te voorkomen als er toch horeca in komt nadat de bouw is afgerond’.

Geurtsen en van Ginkel: ‘Er waren terechte vragen vanuit de gemeente: ‘Hoe is een concentratiesport te verenigen met groepsgeluid? En hoe is sport te verenigen met alcohol, tijdens het beoefenen van die sport?’ De ondernemer deed geen enkel voorstel omtrent afspraken om het gebruik, de horeca en de herrie te beperken en maakte opmerkingen als: ‘De golfer is van nature een nette persoon, die maakt geen herrie’ en ‘Wij hebben geen belang bij herrie, daar kunt u gerust op zijn’. 

Maskeren
Volgens omwonenden Bob van Ginkel en Louise Geurtsen is het volstrekt duidelijk wat de intenties van ondernemer zijn en hoe omwonenden én de gemeente een loer gedraaid is en wordt: ‘Het is geen extensieve horeca zoals beloofd, maar horeca-maximalisatie tot 2500men geen sport met ondersteunende horeca, maar horeca met sportentertainment. Dit heeft niets met de golfsport te maken en lijkt dan ook in niets op wat eerder beschreven is dat er zou komen. Met deze massaliteit aan horeca en bezoekers, waaronder de afslagterrassen zal onze achterban nooit akkoord gaan. Men is woedend nu ondernemer zijn ware plan, wat hij altijd heeft willen maskeren, heeft laten zien’.

Afspraken
Louise Geurtsen tenslotte: ‘Afgesproken is dat alle partijen zich beraden en dat wij na Hemelvaartdag weer samenkomen’. Op de vraag wat nu de huidige stand van zaken is en waar een gesprek na Hemelvaartsdag op uit kan komen antwoorden Bob en Louise: ‘In het gesprek heeft de ondernemer zijn oorspronkelijke plannen gepresenteerd, daar zijn inhoudelijk door de gemeente en ons vragen over gesteld om een duidelijk beeld te krijgen van wat er nu werkelijk gaat komen. Wij hopen dat het gesprek na Hemelvaartsdag kan leiden tot concrete gebruiksafspraken, waar alle partijen zich in kunnen vinden. Deze worden dan privaatrechtelijk vastgelegd en bestuursrechtelijk ondersteund. Deze afspraken moeten vervelende en kostbare handhavingsprocedures voorkomen’.

Van de kant van de ondernemer was niemand voor commentaar bereikbaar.